Łodyga cz. 3

Naskórek ten opatrzony jest w szparki, mniej więcej regularnie ułożone, przez które powietrze dostaje się do tkanki korowej. Warstwę komórek, odgraniczającą korę na wewnątrz, nazywamy i tu endodermą; pod nią znajduje się inna — yericykl, lecz nie z tej pochodzą gałęzie. Pierwiastki przewodzące—naczynia drzewne i rurki sitowe łyka połączone są w wiązki zwrócone drewnem ku […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Łodyga cz. 2

Gdy po 24 godzinach zdejmiemy papier z walca, zakreślona na nim krzywa daje dokładne pojęcie o postępie wzrostu Wzrost zmienia prędkość swoją: wolny z początku, staje się coraz szybszym, a osiągnąwszy prędkość największą, zwalnia się stopniowo aż do zupełnego zatrzymania. Światło wstrzymuje wzrost roślin, ciemność przyśpiesza go. Łodyga wyki, która w dzień przyrasta o 0,016, […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Łodyga cz. 1

Łodyga jest częścią rośliny, unoszącą się w powietrzu; posiada ona liście (pędy liściowe mchów), a prócz tego, zwykle zawiera rozwinięte narządy przewodzące (łodygi paprotników i jawnokwiatowych). Łodyga ulega geotropizmowi ujemnemu, tj. rośnie w kierunku przeciwnym działaniu ciężkości, prócz tego kieruje się zawsze ku światłu (lieliotropizm dodatni), jak to widzimy na pędach kartofli, rosnących w piwnicy: […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Korzeń cz. 5

Dla przechowania substancji zapasowych rozwija się miąższ środkowy lub korowy, albo wytwarzając gruzełki, albo przemieniając się na bulwiak, jak u storczyków. Często nabrzmienie, pochodzące wskutek nagromadzenia materyałów pożywnych, należy i do korzenia i do łodygi jednocześnie, jak w marchwi lub buraku. Korzenie dodatkowe. Korzenie boczne, powstające nie na korzeniu głównym, nazywają się dodatkowymi (przybyszowymi). Paprocie […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Korzeń cz. 4

Sole z gruntu przesiąkają do włośników, tak, że wkrótce następuje osmotyczna równowaga; lecz ponieważ włośniki oddają wodę i wchłonięte sole sąsiednim komórkom, wchłanianie trwa, dopóki nie nastąpi równowaga w całej roślinie. Ciała rozpuszczone dostają się do rośliny niezależnie od składu swego, byleby nie zmieniały własności błony. Ale roślina jedne z nich rozkłada w pewnych częściach […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Korzeń cz. 3

Mechanizm wchłaniania podajemy według opisu Mangino: Drogą osmozy dostają się do rośliny materiały pożywcze. Zjawisko osmozy (przesiąkania) uwydatnić można następnym sposobem: klosz szklany, połączony przy pomocy korka u góry z rurką szklaną, obciąga się z dołu szczelnie błoną (pęcherzem), napełnia się do pewnej wysokości   roztworem cukru, zabarwionym wyciągiem z drzewa czerwonego, i zanurza się do […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Korzeń cz. 2

Walec środkowy zawiera wiązki przewodzące, ułożone sposobem bardzo charakterystycznym: naczynia drzewne leżą. kolejno z pierwiastkami łyka; dalej wiązki nie stykają się z endodermą, lecz oddzielone są od niej jedną lub kilku warstwami komórek, tworzącymi warstwę lcorzeniotwórczą; z niej to pochodzą rozgałęzienia korzeni. Wnętrze walca środkowego jest zapełnione miąższem łącznym, drugi miąższ, o większych komórkach, stanowi […]
Napisał
Grudzień 19, 2016

Korzeń cz. 1

Korzeń jest tą częs’cią rośliny, która zagłębiając się w glebę, czerpie z niej pożywienie dla osobnika roślinnego. Korzeń ulega geotropizmowi dodatniemu, tj. rośnie ku środkowi ziemi, ulegając sile ciążenia; łodyga kieruje się w stronę wprost przeciwną. Forma korzenia bywa rozmaita; to podobny jest do czopa (stożkowaty — marchew, dąb), to składa się z pęczka włókien […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Jawnokwiatowe pasożyty cz. 2

Do pozbawionych zieleni pasożytów jawnokwiatowych należą zarazowate, które, jak i trędownikowate, wspomniane wyżej, żyją na korzeniach i łodygach podziemnych wielu zielonych roślin. Skaza gałęzista (Plielipea racemosa) jest pasożytem konopi, skaza niebieska żyje na krwawniku, skaza piaszczysta na bylicy. Zaraza bluszczu jest bardzo rzadką ; zaraza rzadka rośnie na janowcu, zaraza krwawa na esparsecie i na […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Jawnokwiatowe pasożyty cz. 1

Pasożyty jawnokwiatowe są dość rzadkie: jedne z nich posiadają chlorofil, odbywają one wymianę gazów (przyswajanie, pocenie chlorofilowe), jak;j i inne rośliny zielone, pod wpływem promień! słonecznych i nie wszystek materiał potrzebny biorą od rośliny żywiącej; inne pozbawione są zieleni, ich pasożytnictwo zupełniejsze i często zabójcze. We wszystkich wypadkach pasożyty nie pochłaniają bez wyboru wszystkich materiałów […]
Napisał
Grudzień 14, 2016