Rozpowszechnianie bakterii cz. 2

Co się tyczy gatunków, występujących w powietrzu, to należą one przeważnie do grupy ziarniaków i niektóre odznaczają się własnościami chorobotwórczymi. Trafiają się jednak również i postacie pałeczkowate, a Cornet pierwszy stwierdził obecność w powietrzu laseczek gruźlicy. Dla rolnictwa, w ścisłym pojęciu, obecność bakterii w powietrzu ma znaczenie o tyle, że mogą tu być gatunki, powodujące […]
Napisał
3 marca, 2017

Rozpowszechnianie bakterii cz. 1

Ponieważ życie bakterii związane jest z materią organiczną, rozpowszechnienie zaś tej ostatniej  w przyrodzie jest nader wielkie, rozległe też są granice występowania bakterii. Najmniej stosunkowo bakterii zawiera powietrze, lecz i tu zanieczyszczenie drobnoustrojami często bywa znaczne w zależności od warunków. Drobnoustroje powietrza pochodzą z wody lub też z ziemi dzięki mechanicznym czynnikom, powodującym oderwanie się […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 16

Wręcz przeciwnym symbiozie jest antagonizm między poszczególnymi odmianami bakterii. Antagonizm polega na tein, że pewno odmiany wywierają ujemny wpływ na życie odmian innych, stwarzając przez swe życiowe procesy takie warunki w danym środowisku, których jedna z wrogich sobie odmian znieść nie może, lub też, przez które skrępowaną jest w swych przejawach życiowych. Znanym jest np. […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 15

Ze względu na sposób zachowania się jednych odmian bakterii względem drugich, podzielić je można na dwie grupy: odmiany współżyjące (symbioza) i współwalczące (antagonizm). Pierwsze wzajemnie sobie pomagają, a sojusz ten bywa czasem tak niezbędnym, że często pewne odmiany bakterii w danym środowisku egzystować; mogą jedynie w obecności innej odmiany, z pierwszą sprzymierzonej, tak np. życie […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 14

Z powyższego szkicu dowiedzieliśmy się, jak te lub inne czynniki zewnętrzne wpływają na te lub inni odmiany bakterii i gdyby w danym środowisku, czy to w ziemi czy w nawozie, w organizmie zwierzęcym lub roślinnym występowała jedna jedynie grupa bakterii, wtedy łatwo byłoby przewidzieć, jakie warunki najodpowiedniejszymi byłyby dla wzmożenia lub stłumienia jej rozwoju, nie […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 13

Co się tyczy wpływu wilgoci na rozwój bakterii, to zrozumiałym jest to już choćby z lego względu, że woda jest niezbędnym składnikiem ciała bakterii. Wytrzymałość jednak bakterii na nieodpowiedni stopień wilgotności środowiska, w jakiem żyją. jest bardzo różną dla odmian poszczególnych: gdy jedne nawet nie tworząc zarodników, zdolne są bardzo długo, bo nieraz całe miesiące […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 12

Obecnie na zasadzie optimum temperatury, dzielą bakterie na trzy grupy: lubiących ciepło opt. 50 – 55 stopni C. lubiących chłód opt. 15 – 0 stopni C średniaków 37 stopni C., do ostatniej kategorii należą wszystkie chorobotwórcze odmiany. Zarówno zbytnie podniesienie temperatury ponad określone „maximum”, jak też i obniżenie właściwego dla danej odmiany ,minimum” oczywiście zawsze […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 11

Z kolei rozpatrzeć należy zależność rozwoju bakterii od temperatury, a zależność ta jest niezmiernej doniosłości. Ogólnie biorąc granico krańcowe pod tym względom są bardzo szerokie, wahają się bowiem pomiędzy 0 a 70 stopni C. Każda odmiana bakterii posiada trzy tzw. kardynalne punkty temperatury: „minimum”, tj. pewną najniższą temperaturę, przy której rozwój jest jeszcze możliwym; następnie […]
Napisał
3 marca, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 10

Źródłem siarki oraz wodoru jest dla bakterii materia organiczna, na której żyją. Z kolei zapoznać się należy ze źródłami materii mineralnych, wchodzących w skład ciała bakterii. Należą tutaj: chlor, fosfor, sód, potas, magnez i wiele innych, wszystkie te pierwiastki czerpią komórki bakteryjne z łatwo rozpuszczalnych soli tych pierwiastków, a ilość zapotrzebowania każdego z nich różną […]
Napisał
21 lutego, 2017

Bakterie jako organizmy cz. 9

Bakterie, jak już zaznaczyłem, w większości wypadków pozbawione są chlorofilu, a więc tego składnika, dzięki któremu u roślin wyższych zielonych odbywa się przyswajanie węgla z kwasu węgłowego powietrza, stąd też jedynym źródłem pokarmu węglowego dla bakterii jest materia organiczna. Jedne z nich w tym celu napadają na żyjące organizmy świata zwierzęcego lub roślinnego, nazywamy je […]
Napisał
21 lutego, 2017