Podstawy botaniki - Archiwum

Rozmieszczenie roślin

Największe rozpowszechnienie na kuli ziemskiej maję rośliny pleckowe, które wskutek bardzo prostej organizacji łatwo znoszę najrozmaitsze warunki otoczenia; rośliny więc najprostsze zajmuję, najrozleglejsze obszary geograficzne. Jeden tylko gatunek z roślin jawnokwiatowych zdaje się posiada zdolność znoszenia wszelkich warunków klimatycznych; jest to mlecz warzywny (Sonchus oleraceus), który znajduje się pod wszelkimi szerokościami geograficznymi i na wszelkich […]

Rozmieszczenie roślin na powierzchni ziemi

Teoria pochodzenia gatunków dowodzi zgodnie z paleontologią, że rozmaite kształty roślinne powstały w różnych okresach. Można powiedzieć z pewnością, że każdy typ ukazał się początkowo w jednym miejscu, z którego później się szerzył, wędrując z biegiem czasu. Możemy też twierdzić, że szerzenie się to zależało od zmian mezologicznych (wpływu otoczenia), oraz od współzawodnictwa z innymi […]

Paleontologia roślin

Gdy powierzchnia naszej planety wystygła tyle, że woda mogła się skroplić, ukazało się życie organiczne. Pierwsze istoty nie zostawiły żadnych śladów kształtu i budowy swojej, należy jednak przypuszczać, że były to rośliny; same tylko rośliny bowiem posiadają zdolność przyswajania węgla i azotu mineralnego pochodzenia, czyli przemiany substancji nieorganicznej w organizowaną i żyjącą. Grafit i antracyt […]

Organa roślinne

Przedmiotem botaniki jest zbadanie rośliny. Badanie to dzielimy na dwie części: pierwszą stanowi botanika ogólna, drugą – botanika szczegółowa. 1) Botanika ogólna rozważa roślinę albo w jej stanie biernym (morfologia, anatomia, histologia), albo czynnym (fizjologia); obejmuje więc znajomość kształtów zewnętrznych i wewnętrznych rośliny, jak również ich rozwoju; do niej należy też zbadanie stosunków pomiędzy rośliną […]