Korzeń cz. 4

Sole z gruntu przesiąkają do włośników, tak, że wkrótce następuje osmotyczna równowaga; lecz ponieważ włośniki oddają wodę i wchłonięte sole sąsiednim komórkom, wchłanianie trwa, dopóki nie nastąpi równowaga w całej roślinie.

Ciała rozpuszczone dostają się do rośliny niezależnie od składu swego, byleby nie zmieniały własności błony. Ale roślina jedne z nich rozkłada w pewnych częściach sweg0 ciała inne pozostawia bez zmiany. W pierwszym wypadku, do którego należą sole potasu, kwasu fosfornego, azotany (saletry) i t. d., równowaga osmotyczna zostaje zaburzona w każdej chwili, wchłanianie więc trwa cięgle, regulując się według zużycia w pewnych częściach rośliny. W drugim wypadku, np. z solą kuchenną, roślina raz nasyciwszy się solą bezużyteczną, a więc nie ulegającą zużyciu, przestaje ją wchłaniać od chwili, gdy następuje równowaga osmotyczna.

firma sprzątająca olsztyn

Użycie więc reguluje wchłanianie, a ponieważ nie jest ono jednakowe dla jednej rośliny, wobec rozmaitych ciał mineralnych, ani dla rozmaitych roślin wobec tego samego ciała, zrozumiałą jest ciągła zmiana składu chemicznego: jedne ciała są pochłaniane w wielkiej ilości, drugie w bardzo małej.

Korzenie dla wegetacji potrzebują powietrza; pochłaniają one tlen i wydzielają kwas węglowy.

firma sprzątająca olsztyn