Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 4

Łatwo zrozumieć, że w pierwszym przypadku zabarwienie liścia będzie jednostajniejsze i mocniejsze, niż w drugim.

Wszystkie spostrzeżenia, wykonane na roślinach jawnokwiatowych i bezkwiatowych, stwierdziły, że w dobrym świetle rozproszonym ziarnka chlorofilowe przybierają położenie dzienne.

Lecz istnieje wiele roślin, których ziarnka układają się na ściankach bocznych dopiero po wielogodzinnym pobycie w ciemności; w tych więc nie możemy właściwie rozróżniać dziennego położenia od nocnego.

Zauważyć należy, że wszystkie liście, posiadające miąższ słupkowy, zachowują w jego komórkach jednakowe położenie chloroleucytów na ściankach bocznych; tylko w komórkach luźnej tkanki dolnej powierzchni liścia, ziarnka chlorofilu zmieniają położenie, stosownie do oświetlenia według zasady ogólnej.

Rozę i Frank przypisują wędrówki chloroleucytów unoszącym je prądom protoplazmatycznym (Funaria hygrometricci); jeśli protoplazmą przyściankowa nie jest ruchoma (ramiennica), to i ziarnka zostają zawsze w tern samem położeniu.