Ruchy roślin - Archiwum

Ruchy liści i kwiatów cz. 7

Kwiat ulega geotropizmowi i heliotropizmowi; wiadomo, że w ciągu dnia kwiat obraca się w ślad za biegiem słońca, a przynajmniej, zwraca się ku stronie najlepiej oświetlonej. Rozwinięty kwiat wykazuje w rozmaitych częściach swoich ruchy, z których jedne są wywołane, drugie niezależne. Podczas zapylania pręciki ruty, berberysu itd., zbliżają się kolejno do znamienia, w miarę tego, […]

Ruchy liści i kwiatów cz. 6

Roślina bengalska Desmodium gyrans (wahadlnik), wykonywa dwa ruchy jednocześnie: jej liście pierzaste, trójlistkowe, składają się z jednego listka nieparzystego, 10 cm. długości, i dwóch wąskich bocznych, których długość nie przewyższa dwóch centymetrów. Listek większy podnosi się pod wpływem światła, opuszcza się, gdy niebo się zachmurza. W chwili największego podniesienia, około południa, jeśli temperatura jest wysoka, […]

Ruchy liści i kwiatów cz. 5

Przy bliższym zbadaniu wydawało się omytym z powierzchni, lecz nie rozpuszczonym, a ciecz dzbanuszków nie zawierała śladu peptonów. Należy więc przypuścić przynajmniej, że dzbanusznik nie jest rośliną mięsożerną, chociaż stale znajdują się owady zmarłe na dnie jego dzbanuszków. Wielu innych badaczy podziela to samo zdanie względem innych roślin, uważanych za mięsożerne. Zagadnienie nie jest rozwiązane […]

Ruchy liści i kwiatów cz. 4

Żywolist muchołówka (Dionea muscipula) pozbawiona jest ruchów sennych; posiada niemniej wielką draźliwość. Jest to najbardziej znany przykład roślin mięsożernych. U tej rośliny, przy dotknięciu owada, zbliżają się raptownie obie połowy blaszki liściowej, stykając się górną powierzchnią, i zostają w tern położeniu, dopóki trwa ruch pojmanego owada. Dawniej jeszcze Ellis i Curtis przypuszczali, że roślina żywi […]

Ruchy liści i kwiatów cz. 3

Liście mimozy czułej przybierają podobnież jak u robinii położenie nocne bardzo widoczne; posiadają one prócz tego własność stulania listków nawet podczas dnia, przy najmniejszym wstrząśnieniu. Niektóre inne rośliny, pomiędzy którymi wymieniają żywolist – muchołówkę i rosiczkę, są czułe w równym stopniu jak mimoza. Zjawisko to tłumaczy się drażliwością protoplazmy, która kurcząc się wyciska wodę z […]

Ruchy liści i kwiatów cz. 2

Położenie nocne charakteryzuje się składaniem blaszki liściowej i nabrzmieniem miąższu na równi z poduszeczką, umieszczoną u podstawy ogonka (nabrzmienie ruchowe, poduszeczką ta napełnia się wodą. Dla położenia dziennego przeciwnie charakterystycznym jest zupełne rozpostarcie powierzchni liściowej i osłabienie nabrzmienia ruchowego; poduszeczką staje się miękką i zawiera mało wody. Należy więc przypuścić, że zmiana położenia liści w […]

Ruchy liści i kwiatów cz. 1

Liście podczas wzrostu ulegają na równi z pędem geotropizmowi i heliotropizmowi; odbywają też i ruchy obrotowe, czyli kołowanie, jak i pędy; siedliskiem tego ruchu jest zwykle ogonek; niemniej daje się on widzieć niekiedy w blaszce lub w obu częściach liścia. Ruchy liści. Kołowanie daje się widzieć szczególnie u Eucahjptus i u kamelii. Później, gdy skończy […]

Ruchy łodygi cz. 4

Wąsy również jak i pędy zachowują zwykle stały kierunek skręcenia; u niektórych roślin jednak zakręcają się w rozmaitych kierunkach (przystęp — Bryonnia). Można wywołać skręcanie się wąsów i łodyg- wijących się, doprowadzając je do zetknięcia z obcym ciałem; zjawisko to łatwo się tłumaczy według tego, co wyżej powiedziano. Pod wpływem rozmaitych czynników wymienionych, wydłużenie międzywęźli […]

Ruchy łodygi cz. 3

Strona przylegająca do wilgotnego ciała rośnie prędzej, stając się przez to wypukłą i kierując pęd ku suchemu ośrodkowi (hydrotropizm ujemny). Również i cieplik wywiera wpływ na kierunek łodygi (tennotropizm); temperatura wyższa, lecz nie przekraczająca pewnych granic, sprzyja wzrostowi. Zetknięcie z ciałami obcymi, ciśnienie (barotropizm). Uderzenia (plegetropizm) zatrzymują wzrost części, na którą oddziałują, powodując przez to […]

Ruchy łodygi cz. 2

Ponieważ siła odśrodkowa nadaje łodygom kierunek wprost przeciwny temu, w jakim działa, możemy przyjąć, że ciążenie pobudza je do rośnięcia z dołu do góry. Pod jego wpływem zwalnia się wzrost górnej strony leżącej łodygi, przeciwnie, dolna rośnie prędzej, skąd pochodzi wygięcie ku górze i wyprostowanie młodszych (rosnących) części łodygi. Ponieważ łodyga, prostując się, odwraca wierzchołek […]