Ruchy liści i kwiatów cz. 2

Położenie nocne charakteryzuje się składaniem blaszki liściowej i nabrzmieniem miąższu na równi z poduszeczką, umieszczoną u podstawy ogonka (nabrzmienie ruchowe, poduszeczką ta napełnia się wodą. Dla położenia dziennego przeciwnie charakterystycznym jest zupełne rozpostarcie powierzchni liściowej i osłabienie nabrzmienia ruchowego; poduszeczką staje się miękką i zawiera mało wody.

Należy więc przypuścić, że zmiana położenia liści w nocy (nijditropizm) zależy od powstrzymanego wyziewania chlorofilowego (chlorowaporyzacji), spowodowanego przez usunięcie światła. Woda, nagromadzając się w ogonku, powoduje nabrzmienie ruchowe i wywołuje zmianę położenia.

Oczywiście, że zmienne położenie nabrzmienia i umiejscowienie przypływu wody, które również bywa niejednakowe w rozmaitych gatunkach, powodują odmienne położenie liści podczas snu; jakiekolwiek bywa to położenie, wynikiem jego dla rośliny jest zmniejszenie straty ciepła przez promieniowanie.