Komórka cz. 5

Fermenty rozpuszczalne zawarte są w roztworze w soku komórkowym. Działają one na świeżo przyswojone lub zapasowe pożywienie i trawiąc je ułatwiają zużytkowanie.

Tu należą:

Ferment rozpuszczający błonniki ułatwia on rozpuszczenie ścianek komórkowych podczas kiełkowania nasion.

Diastaza rozkłada nierozpuszczalny w wodzie krochmal na łatwo rozpuszczającą się dekstrynę i cukier (maltozę).

Inwertgna rozkłada cukier trzcinowy (burakowy) na gronowy i owocowy.

Pepsyna przemienia ciała białkowate na peptony.

wywóz gruzu poznań

Ferment zmydlający przemienia tłuszcze na mydła.

Ferment – nie są wyłączną należnością komórek roślinnych; biorą one udział we wszystkich zjawiskach odżywiania zwierząt; bliższe ich poznanie należy do biologii ogólnej.

Protoplazma komórek, jakkolwiek wydaje się jednostajnej budowy, składa się w rzeczywistości z siatki utworzonej z cienkich włókien, ograniczonej na zewnątrz błonką. niejednakowej grubości, okazującą wszystkie reakcje ciał białkowatych: błonka ta twardnieje od alkoholu, kwasu pikrynowego lub chromowego; barwi się na żółto jodyną, na różowo kwasem siarczanym w obecności cukru, na czerwono azotanem rtęci.

Jądro zawieszone jest w tej sieci włóknistej ; towarzyszą mu dwie małe masy protoplazmy, zwane ludami kieroumiczemi. Leżą one po obu stronach jądra tuż obok niego. W ogóle jądro jest okrągłe, niekiedy jednak ma postać jajowatą lub sierpa księżycowego. Zawsze jest otoczone błonką właściwą.

Wewnątrz tej błonki znajduje się sok jądrowy, w którym zanurzona jest wielokrotnie splątana i zwinięta nić, tak zwana nić jądrowa (siateczka).

Nić ta składa się z substancyi, nie wchłaniającej odczynników barwiących (acliromatyny), ale zawiera w sobie barwiące się ziarenka (ziarnica chromatynoive czyli mikrozomy). Jądru mogą towarzyszyć jąderka. Jest  ono ruchome i stanowi prawdopodobnie najważniejszą część komórki.

wywóz gruzu poznań

To Cię zainteresuje:

– OSK Lublin
– metale kolorowe rzeszów