Komórka cz. 4

Błonnik jest wodanem węgla, który początkowo bywa rozpuszczony w protoplazmie, później zaś tworzy błonkę ochraniającą komórkę.

W młodych komórkach błonnik nie jest bardzo zgęszczony i rozpuszcza się w odczynniku Schweitzera (roztwór tlenniku miedzi w amoniaku); w starszych jednak przybiera odmienną budowę chemiczną, tworząc odmiany jest, że błonnik tworzy się w chwili, gdy osadza się w postaci błony.

Korelc czyli suberyna i drewno (lignina) są odmianami błonnika, zawierającemi mniej tlenu i bardziej opornemi wobec odczynników.

Krochmal czyli mączka, wytwarzana przez niektóre leucyty wewnątrz protoplazmy, jest również bardzo charakterystyczną dla komórki roślinnej; pod mikroskopem można widzieć, że ziarnka jej składają się z warstw współśrodkowych. Wielkość i kształt ich zmienia się z gatunkiem rośliny.

wywóz śmieci poznań

Inulina ma ten sam skład chemiczny i zastępuje mączkę w niektórych roślinach, zwłaszcza wśród plechowych; znajduje się i w komórkach roślin złożonych (Topinambour).

Dekstryna, gumy, ciała cukrowe, glukozydy, garbniki, kwasy organiczne i alkaloidy  nagromadzają się w niektórych tkankach.

Wreszcie w komórkach roślinnych znajdujemy ciała, nie wyłącznie dla nich charakterystyczne: tłuszcze, oleje, wosk roślinny i ciała białkowate (białko, włóknik, sernik), zbliżone do podobnych produktów zwierzęcych. Osobliwe ziarenka białkow, służące, za pożywienie zarodkowi, spotykają się zwłaszcza w nasionacli tłustych; są to ziarnka glutenu, (aleuronu), obfitujące w fosfor. Można je obserwować w nasionach rycinowych.

wywóz śmieci poznań

To Cię zainteresuje:

– sushi na wynos ochota
– Kursy i szkolenia spadochronowe AFF