Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 5

Pośrednim nazywa się, gdy pyłek przeniesiony zostaje na słupek innego kwiatu; dzieje się to w kwiatach niezupełnych (mających słupek na innym kwiecie, niż pręciki), oraz w doskonałych, u których bądź pręciki rozwijają się wcześniej (dzwonki, bodziszek i inne), y bądź słupek (kokornak, ciemiernik i inne). Wiatr i owady mają wielki udział w roznoszeniu pyłków.

Gdy pyłek znajdzie się na znamieniu, nasiąka płynem, który wydziela ten organ i zaczyna kiełkować, t. j. wydaje z siebie rureczkę (łagiewkę), która wrasta do szyjki słupka i wciska się przez otworek zalążka, aby zetknąć się z woreczkiem zarodkowym.

Do r. 1822 posiadano bardzo niedokładną znajomość sprawy zapłodnienia. J. B. Amici z Modeny pierwszy dostrzegł wyrastanie rurki (łagiewki) z pyłku, leżącego na znamieniu portulaki; rureczka ta, bardzo cienka, wyciągnęła się wzdłuż jednego z włosków znamienia. Dostrzegł w niej ruch ziarenek, które znikły po upływie trzech godzin.

wibroflotacja

Spostrzeżenie to stało się wskazówką dla Brongniarfa (1826), który stwierdził je i wykazał powszechność wyrastania łagiewki pyłkowej, oraz widział ją wrastającą w tkankę znamienia. Później przekonano się, że zagłębia się ona w szyjkę i dochodzi do zalążka.

Oba jądra wychodzą z ziarnka pyłkowego i posuwają, się w łagiewce; ale tylko mniejsze z nich łączy się z jajem (okrytonasienne), lub jedną z komórek, pochodzących z jego rozdzielenia (nagonasienne).

Po przyjęciu tego jądra oosfera staje się jajem zapłodnionym.

Odbywają się w niem wtedy wielkie zmiany. Nasamprzód otacza się ona błoną i dzieli się na dwie komórki: górna zostaje tu wiązadełkiem, dolna, dzieląc się energicznie, wytwarza zarodek. Komórki pomocnicze zostają wchłonięte.

Jednocześnie dzieli się wielokrotnie jądro drugorzędowe woreczka zarodkowego, dając szereg komórek, tworzących bielmo.

wibroflotacja