Bakterie jako organizmy cz. 12

Obecnie na zasadzie optimum temperatury, dzielą bakterie na trzy grupy:

 1. lubiących ciepło opt. 50 – 55 stopni C.
 2. lubiących chłód opt. 15 – 0 stopni C
 3. średniaków 37 stopni C., do ostatniej kategorii należą wszystkie chorobotwórcze odmiany.

Zarówno zbytnie podniesienie temperatury ponad określone „maximum”, jak też i obniżenie właściwego dla danej odmiany ,minimum” oczywiście zawsze ujemnie wpływa na bakterie; zauważyć jednak należy, że, gdy zbyt wysoka temperatura zwykle niszczy bakterie, zabijając je, obniżenie takowej poniżej „minimum” jedynie hamuje na pewien czas przejawy życiowe, lecz rzadko zabija. Wspomniane wyżej granice temperatury rozszerzają się bardzo, gdy mamy do czynienia z zarodnikami bakterii; te ostatnie zdolne są znosić temperaturę bez porównania wyższą niż zwykłe t. z. wegetatywne formy bakterii.

Na zabójczym wpływie wysokich temperatur opartym jest t. z. wyjaławianie, czyli sterylizacja t. j. niszczenie bakterii i ich zarodników za pomocą bądź wyżarzania przedmiotów, jak naprz. narzędzi chirurgicznych lub naczyń, bądź przez działanie ogrzanego silnie powietrza, bądź wreszcie, co ma najszersze zastosowanie, przez użycie w tym celu pary wodnej. Im dłuższym jest przy tym działanie wysokiej temperatury, tym pewniejszym będzie rezultat wyjaławiania.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Poznań – wywóz śmieci
  Poznań usuwanie śmieci
  Poznań wywóz śmieci
  wywożenie nieczystości Poznań
  wywóz śmieci – Poznań
  wywóz śmieci Poznań
  Napędy do bram Kraków
  napędy trakcyjne
  naprawa agd Łowicz
  naprawa drukarek Bielsko