Komórka cz. 1

Pierwiastkiem budowlanym rośliny jest komórka; jest to istota mikroskopowa, żyjąca własnym życiem, biorąc jednocześnie udział w życiu osobnika, do którego należy.

Pełniąc czynności rozmaite, komórki mogą być mniej lub więcej zróżniczkowane; ostatecznie jednak w każdej odróżnić możemy trzy główne części : protoplazmę, jądro (jedno lub kilka) i leucyty; wszystko to zwykle zamknięte jest w błonnikowej powłoce.

Protoplazma jest ciekła lub galaretowata; składa się z bardzo złożonej mieszaniny rozmaitych ciał, będących w drodze przeróbki.

Jedne z nich są mineralne, inne należą do wodanów węgla lub ciał azotowych, dość zbliżonych do białka.

poznań wywóz gruzu

Protoplazma ścina się za ogrzewaniem do 50°, lecz będąc w stanie życia stłumionego, może znieść bez szkody temperaturę 100° (bakterie). Są odczynniki, które ją barwią lub stwardzają.

Zewnętrzna warstwa plazmy, przezroczysta i gęstsza, nazywa się hyaloplazmą; masa wewnętrzna jest przeciwnie ziarnkowata i mętna; zawiera ona w sobie jądro, również jak ziarenka okrągłe lub owalne, które nazywają w ogóle leucytami; jest to cytoplazma.

Z pomiędzy leucytów jedne posiadają zdolność wyrabiania krochmalu (lencyty mączko-twórcze czyli leukoplasty), inne wytwarzają zieleń (chloroleucyty czyli chloroplasty), lub krystalizujące barwniki (chromoleucyty czyli chromoplasty), inne wreszcie są wodnikami, t. j. przestrzeniami napelnionemi sokiem komórkowym — cieczą rozmaitego składu, ale zawsze wodnistą (hydroleucyty).

poznań wywóz gruzu

To Cię zainteresuje:

– Szkoła nauki jazdy Katowice
– rury precyzyjne