Świat roślin - Archiwum

Rozmnożenie plechowców cz. 3

Opiszemy tu pieczarkę (Ayaricus campestris), hoduję ją na gnoju końskim, umieszczonym w piwnicach w taki sposób, ażeby temperatura była zawsze jednakowa, i żeby można było utrzymywać pożądany stopień wilgoci. Biała masa tego grzyba, czyli grzybnia, wprowadzona do gnoju, tworzy włókna (strzępki), rositące wzdłuż źdźbeł słomy i w ciągu kilku tygodni niczym nie objawiające się na […]

Liść cz. 7

Działki i płatki tworzą okwiat, zachowujący więcej od innych części kwiatu wygląd liściowaty. Czasem niepodobna odróżnić okwiatu od przysadek poniżej leżących, gdyż działki są zwykle zielone i podobne do niżej umieszczonych liści. Płatki rozmaicie zabarwione są tylko zmienionymi działkami; można się o tern przekonać, badając okwiat kamelii, gdzie przejście od jednych do drugich odbywa się […]

Liść cz. 6

4) Wąsy — organa czepne są najczęściej zmienionymi liśćmi, jak u clematis i grochu trwałego. 5) Kolce pochodzą również niekiedy skutkiem zwyrodnienia liści, których nerw główny robi się bardzo twardym (głóg); mogą się mieścić na brzegu liści (Agawa, ostrokrzew, bodziak), lub na końcu ich jak u miątwy (Holcus ‘). 6) W sąsiedztwie z kwiatem liść […]

Liść cz. 5

Przemiany liści. Liście wykazuj;} szereg przemian, którym ulegają, dla pełnienia najrozmaitszych czynności. 1) Pierwszymi liśćmi jawnokwiatowych są liścienie — składy materiału zapasowego, przymocowane do osi zarodka. Ich położenie względem tej osi bywa rozmaite. U dwuliścieniowych, oba liścienie są zwykle jednakowe, niekiedy jeden jest znacznie większy (kotewka), lub prawie nie istnieje (Cyclamen, Ficaria, Corydalis). U kanianki […]

Liść cz. 4

Co do ilości wody wyziewanej przez liście, bądź drogą pocenia, bądź wyziewania chlorofilowego, zmienia się ona stosownie do wilgotności powietrza i siły promieniowania słońca. Ostrokrzew wyziewa rocznie 30 razy więcej wody, niż sam waży; sosna — 52 razy, modrzew 117, dąb 226, sykomor 455 itd. Układ liści na łodydze. W pączku zamkniętym ściśnione liście ułożone […]

Liść cz. 3

Liście palm i paproci ulegają zwyrodnieniu; zaschłe ogonki tworzą włóknistą pochwę naokoło łodygi. Czynność liści. Obfitując w tkankę zieloną, liście uczestniczą w wymianie gazów pomiędzy rośliną i atmosferą, a mają największy udział w sprawach odżywiania. Protoplazma pochłania tlen a wydziela kwas węglowy w dzień i w nocy. Ziarnka chlorofilowe pełnią czynność odwrotną : będąc wystawione […]

Liść cz. 2

Miąższ chlorofilowy rozwinięty jest szczególnie pod naskórkiem: tu komórki jego mają zwykle kształt słupków (miąższ słupkowy czyli palisadowy), znajdujących się albo na górnej powierzchni liścia (ostrokrzew), albo na obu (goździk). Rośliny jednoliścieniowe nie mają tkanki słupkowej; komórki chlorofilowe ich nie są wydłużone prostopadle do powierzchni liścia, lecz tworzą tkankę luźną, dość jednostajną. Rośliny wodne mają […]

Liść cz. 1

Liść jest organem dodatkowym łodygi; składa się zwykle z blaszki zielonej i ogonka. Ogonek, rozszerzając się i obejmując łodygę, może tworzyć pochwę, lub rozszerzenia boczne, zwane przysadkami liściowymi. Wiązki łykodrzewne przechodzą przez ogonek i rozgałęziają się w blaszce liściowej, tworząc rozmaite unerwienie. Stosownie do niego rozróżniamy liście pierzaste (bez perski), dłoniaste (klon), tarczowate (nasturcja) lub […]

Łodyga cz. 5

Rdzeń, promienie rdzeniowe i miąższ korowy są miejscami łodygi, w których zwykle się gromadzą materiały zapasowe; w miarę potrzeby zużywa je roślina. U niektórych roślin krótkie gałązki napełniają się krochmalem, nabrzmiewają, a odpadając na ziemię, tworzą korzenie dodatkowe i stają się nowymi roślinami. Nazywają je bułeczkami lub bulbillmi (Ficaria). Szczepienie. Można mnożyć wyborowe gatunki, nie […]

Łodyga cz. 4

Często pierwiastki drzewne układają się w półksiężyc lub pierścień, obejmujący łykowe, lub odwrotnie. drewno zamknięte jest w pochwie łykowej (Polypodium — paprotek). W żadnym z tych wypadków nie tworzy się między nimi miazga. Łodyga mchów przedstawia najprostszą budowę anatomiczną. Niema w niej zróżniczkowanych pierwiastków przewodzących; miąższ jest prawie jednostajny, naskórek nie posiada szparek i może […]