Tkanki cz. 2

Tkanki twórcze

Są to te, z których powstają wszystkie inne. Znajdują się one na końcach osi rośliny, a więc na końcu korzenia i pędów.

Ustawiczne dzielenie się icli komórek sprawia wzrost rośliny.

Często dają, się widzieć wśród zróżniczkowanych już tkanek, tj. w samem ciele rośliny, nowe tkanki twórcze czyli merystemy drugorzędowe, które, również jak i pierwotne, dzielą się przegródkami, to po jednej stronie, to na obie, wytwarzając w ten sposób nowe warstwy tkanek. W ten sposób powstają słoje roczne naszych drzew.

wypożyczanie kontenerów na gruz poznań

Plechowe rośliny, mchy i większa część paprotników nie posiadają innej tkanki twórczej prócz pierwotnej i nigdy nie otrzymują drugorzędowych przyrostów tkanek.

Najprostszy typ tkanki twórczej stanowi jedna komórka wierzchołkowa, która dzieli się ustawicznie (fig. 9); komórki potomne dzielą się również poprzecznemi i podłużnemi przegródkami, przyczyniając się do wzrostu rośliny (wodorosty, mchy i niektóre paprotniki).

U wszystkich jawnokwiatowych i niektórych paprotników, zamiast jednej komórki wierzchołkowej znajduje się gromadka komórek inicyalnych, których dzieleniem powstają wszystkie tkanki trwałe.

wypożyczanie kontenerów na gruz poznań

To Cię zainteresuje:

– sprzedaż dużych drzew
– usługi dźwigowe żagań