Liść cz. 1

Liść jest organem dodatkowym łodygi; składa się zwykle z blaszki zielonej i ogonka. Ogonek, rozszerzając się i obejmując łodygę, może tworzyć pochwę, lub rozszerzenia boczne, zwane przysadkami liściowymi. Wiązki łykodrzewne przechodzą przez ogonek i rozgałęziają się w blaszce liściowej, tworząc rozmaite unerwienie.

Stosownie do niego rozróżniamy liście pierzaste (bez perski), dłoniaste (klon), tarczowate (nasturcja) lub prążkowane (kosaciec). Rozróżniamy liście proste, o pojedynczym ogonku, i złożone — mające ogonki drugorzędowe, jak w akacji żółtej, lub nawet i trzeciorzędowe, jak w akacji prawdziwej. Według zarysu i brzegu blaszki rozróżniają liście całobrzegie, ząbkowane, piłkowane, rozdzielne, pierzaste, wrębne i t. d. Należy to do botaniki opisowej. Liście bez ogonków nazywają się siedzącymi (chrzan dziki).

darmowy odbiór mebli warszawa

Niektóre rośliny mają liście złożone z samego tylko spłaszczonego ogonka; widzimy je u akacji różnolistnej (Acacia lieteropliylia), która posiada obok normalnych liści podwójnie pierzastych, takie fillodje z listkami na brzegach swoich.

Fillodje dają się widzieć często u roślin wodnych (strzałka, sitowie).

Liście mchów składają się z jednej warstwy komórek; u roślin wyższych budowa ich bardziej złożona.

Rozpatrując np. przecięcie liścia sosny, zauważymy rozmaite tkanki: naskórek ze szparkami, warstwę podskórną wzmacniającą, miąższ zielony z ziarnkami chlorofilu i przewody żywiczne.

darmowy odbiór mebli warszawa

To Cię zainteresuje:

– zwyżka Chrzanów