Liść cz. 4

Co do ilości wody wyziewanej przez liście, bądź drogą pocenia, bądź wyziewania chlorofilowego, zmienia się ona stosownie do wilgotności powietrza i siły promieniowania słońca. Ostrokrzew wyziewa rocznie 30 razy więcej wody, niż sam waży; sosna — 52 razy, modrzew 117, dąb 226, sykomor 455 itd. Układ liści na łodydze. W pączku zamkniętym ściśnione liście ułożone są w sposób rozmaity; ten ich układ nazywa się zwinięciem (przedlistnieniem).

Liście winorośli złożone są jak wachlarz, gruszki — zwinięte brzegami na wierzch, oleandra— brzegami na dół, śliwki —jak rożek, migdału złożone podłużnie, akonitu złożone kąty rozwartości = 2/s. poprzecznie, u paproci skręcone jak ślimak i t. d.

Prócz tego, mogą się liście pączka pokrywać mniej lub więcej doskonale, lub być ułożone łuskowo.

wywóz starych mebli warszawa

Później, na rozwiniętej osi rozróżniamy liście okółkowe (po 2, 3, 4 lub więcej w jednym węźle) i naprzemianległe (po jednym w węźle). Porządek ułożenia liści nazywa się ich rozłożeniem.

Zwykle liście naprzemianległe ułożone są na osi według linii śrubowej, a ilość liści między dwoma leżącymi na jednej prostej, t.j. wzdłuż jednego obrotu śruby, jest stała. Jeśli zrobimy rzuty środkowych nerwów każdego liścia na płaszczyznę poziomą u spodu śruby otrzymamy koło rozdzielone na równe odcinki. Często potrzeba kilka razy okrążyć łodygę, nim dojdziemy do liścia nadleżącego. U lipy i wiązu nadleżącym jest trzeci liść: dwa tylko liście spotykamy idąc od jednego do najbliższego nadleżącego; wyraża się to liczbą 1/2; u brzozy kąt rozchodzenia liści wynosi 1/3; u śliwki i topoli 2/3; u rojnika pospolitego (Sempervivum tectorum) 3/8 itd.

wywóz starych mebli warszawa