Rozwój roślin - Archiwum

Rozmnożenie plechowców cz. 2

Powstawanie zarodników. Zarodniki mogą powstawać dwojakim sposobem: albo wewnątrz przeznaczonych ku temu komórek (zarodnie, woreczki, blaszki), nazywają się wtedy wewnętrzne, lub też na powierzchni komórek albo nici — i są zewnętrzne. Formę przejściową pomiędzy bezpłciowymi zarodnikami a jajem właściwym spotykamy u niektórych wodorostów; protoplazma komórek specjalnych dzieli się tu na bardzo liczne części, zaopatrzone w […]

Rozmnożenie plechowców cz. 1

U plechowców, t. j. wodorostów i grzybów, istnieją zwykle jaja i zarodniki, jak i u innych roślin, lecz nie bywa regularnej zmiany pokoleń. Jaja i zarodniki spotykają się często u jednej rośliny; ich powstawanie zależy w znacznym stopniu od zmian w otoczeniu rośliny, powodujących przyśpieszenie lub wstrzymanie odżywiania. Jajo u plechowców. A. Morsztyny mają bardzo […]

Rozmnażanie się mchów

Rozmnażanie mchów. Mchy, jak i paprotniki, mają dwie formy roślinne: jedna, zaopatrzona w organa rozrodcze, odpowiada przedrośli paprotników, druga, wegetacyjna, równoległa jest do pędów liściastych tych ostatnich. Jednak obie te gromady roślin bezkwiatowych różnią się w wielu punktach. Przyglądając się pędom liściastym mchu (np. plonnika), zauważymy na szczycie niektórych gromadki nitówek i plemni, otoczonych miseczką […]

Rozmnażanie się paprotników cz. 2

Skrzypy, rośliny zbliżone do paproci, mają przedrośle rozdzielne: na jednych powstają plemnie, na innych rodnie; lecz niepodobna wśród zarodników odróżnić, jakie dadzą męskie a jakie żeńskie przedrośle. Te dwie gromady, mające jednakowe zarodniki, odróżniamy od trzeciej klasy — widłaków, które mają zarodniki dwojakiego rodzaju: wielkie (macrosporae) i małe (microsporae); z pierwszych powstaję, przedrośle żeńskie (rodniowe), […]

Rozmnażanie się paprotników cz. 1

Paprotniki. Za przedmiot badania może tu służyć paproć zwyczajna. Na dolnej powierzchni liści jej ukazują się w lecie plamy brunatne, t. zw. kupki; są to skupienia włosków naskórka, z których jedne kończą się ostro, drugie zaś zaokrągloną główką. Pierwsze nazywamy nitewkami, drugie zarodniami. Kupki często bywają otoczone zatoijką. Wewnątrz zarodni tworzą się drogą dzielenia komórki […]

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 5

Pośrednim nazywa się, gdy pyłek przeniesiony zostaje na słupek innego kwiatu; dzieje się to w kwiatach niezupełnych (mających słupek na innym kwiecie, niż pręciki), oraz w doskonałych, u których bądź pręciki rozwijają się wcześniej (dzwonki, bodziszek i inne), y bądź słupek (kokornak, ciemiernik i inne). Wiatr i owady mają wielki udział w roznoszeniu pyłków. Gdy […]

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 4

Jądra te otaczają się protoplazmą, oddzielają się błonami, tworząc miąższ, który nazywa się endospermą. Wkrótce kilka komórek u góry woreczka powiększa się i wydłuża wrzecionowato: są to korpuskule. Niebawem każda z nich dzieli się na dwa piętra: dolne jest wielką komórką, której jądro tworzy oosferę (jajo) i jedną komórkę pomocniczą. Górne zaś, nierównie mniejsze, dzieli […]

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 3

Zalążki, rozwijające się na brzegach listków owocowych, składają się z masy spodkowej miąższu, okrytej jedną lub dwiema osłonkami. U roślin okrytonasiennych sprawa ta odbywa się w sposób następujący: Nasamprzód spostrzegamy w młodym zalążku jedną z komórek, rozwijającą się więcej od innych. Jest to przyszły woreczek zarodkowy; jądro jego dzieli się na dwa, i każde z […]

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 2

Obie komórki oddzielone są tylko błonką białkowatą, która się wchłania następnie, tak, że tylko obecność dwóch jąder świadczy o podziale pierwotnej komórki. Rozdzielenie to jest nadzwyczaj ważne: oba jądra nie tylko różnią się kształtem, budową i reakcjami, ale i czynnością: tylko jądro małej komórki bierze udział w zapłodnieniu; jest to jądro rozrodcze; jądro wielkiej komórki […]

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 1

Pyłek. Pręcik jest liściem, którego ogonek stanowi nitkę, blaszka zaś, bardzo zmniejszona, ma na sobie woreczki pyłkowe. Pręciki razem wzięte stanowią przyrząd pręcikowy, czyli męski, kwiatka, mniej lub więcej regularnie ukształtowany. Worki pyłkowe u okrytonasiennych tworzą się na górnej powierzchni blaszki pręcikowej, u nagonasiennych—na dolnej; ilość ich zmienna: najczęściej bywa cztery; sosna ma po dwa; […]