Rozmnażanie się paprotników cz. 2

Skrzypy, rośliny zbliżone do paproci, mają przedrośle rozdzielne: na jednych powstają plemnie, na innych rodnie; lecz niepodobna wśród zarodników odróżnić, jakie dadzą męskie a jakie żeńskie przedrośle.

Te dwie gromady, mające jednakowe zarodniki, odróżniamy od trzeciej klasy — widłaków, które mają zarodniki dwojakiego rodzaju: wielkie (macrosporae) i małe (microsporae); z pierwszych powstaję, przedrośle żeńskie (rodniowe), z drugich męskie (plemnikowe).

Tu przedrośle dosięgają zaledwie wielkości mikroskopowej, składają się bowiem z kilku komórek plemnikowych, lub jednej rodni. Gromada roślin Hydropterideae podobna jest w tym względzie do widłaków; obie należą do paprotników różnozarodnikowyck. Jeśli zastanowimy się nieco nad opisanymi organami, łatwo dostrzeżemy ich podobieństwo do tych, które poznaliśmy u jawnokwiatowych.

płaskowniki pa

Woreczek zarodkowy nagonasiennych powstaje z komórki, której odpowiada komórka macierzysta wielkiego zarodnika; endosperma, powstająca w niej drogą dzielenia protoplazmy, jest przedroślą żeńską, korpuskule —rodniami.

Pyłek jest zarodnikiem mniejszym, wyrastając tworzy przedrośl męską, której jedyne jądro rozrodcze nie przystosowane jest do zapłodnienia w wilgotnym ośrodku.

U okrytonasiennych, pochodzących od nagonasiennych, analogia trwa w dalszym ciągu, lecz szereg faz rozwojowych coraz się ściska.

Woreczek zarodkowy jest komórką macierzystą zarodnika większego ; ponieważ podziały komórek zatrzymują się wcześnie, nie widzimy więc endospermy; przedrośl przedstawiają, tu tylko komórki pomocnicze i antypodowe, i rodnia jest zredukowana do komórki jajowej (osfery).

Pyłek jest zarodnikiem mniejszym, wytwarzającym zwykle tylko komórkę rozrodczą; w niektóry cli, dość rzadkich zresztą wypadkach (storczyk, cebnla), znajduje się szczątkowa przedrośl męska; stanowi ją, jak i n nagonasiennych. jedna komórka niepłodna.

płaskowniki pa