Rozmieszczenie roślin

Największe rozpowszechnienie na kuli ziemskiej maję rośliny pleckowe, które wskutek bardzo prostej organizacji łatwo znoszę najrozmaitsze warunki otoczenia; rośliny więc najprostsze zajmuję, najrozleglejsze obszary geograficzne. Jeden tylko gatunek z roślin jawnokwiatowych zdaje się posiada zdolność znoszenia wszelkich warunków klimatycznych; jest to mlecz warzywny (Sonchus oleraceus), który znajduje się pod wszelkimi szerokościami geograficznymi i na wszelkich […]
Napisał
7 kwietnia, 2018

Rozmieszczenie roślin na powierzchni ziemi

Teoria pochodzenia gatunków dowodzi zgodnie z paleontologią, że rozmaite kształty roślinne powstały w różnych okresach. Można powiedzieć z pewnością, że każdy typ ukazał się początkowo w jednym miejscu, z którego później się szerzył, wędrując z biegiem czasu. Możemy też twierdzić, że szerzenie się to zależało od zmian mezologicznych (wpływu otoczenia), oraz od współzawodnictwa z innymi […]
Napisał
7 kwietnia, 2018

Paleontologia roślin

Gdy powierzchnia naszej planety wystygła tyle, że woda mogła się skroplić, ukazało się życie organiczne. Pierwsze istoty nie zostawiły żadnych śladów kształtu i budowy swojej, należy jednak przypuszczać, że były to rośliny; same tylko rośliny bowiem posiadają zdolność przyswajania węgla i azotu mineralnego pochodzenia, czyli przemiany substancji nieorganicznej w organizowaną i żyjącą. Grafit i antracyt […]
Napisał
7 kwietnia, 2018

Organa roślinne

Przedmiotem botaniki jest zbadanie rośliny. Badanie to dzielimy na dwie części: pierwszą stanowi botanika ogólna, drugą – botanika szczegółowa. 1) Botanika ogólna rozważa roślinę albo w jej stanie biernym (morfologia, anatomia, histologia), albo czynnym (fizjologia); obejmuje więc znajomość kształtów zewnętrznych i wewnętrznych rośliny, jak również ich rozwoju; do niej należy też zbadanie stosunków pomiędzy rośliną […]
Napisał
7 kwietnia, 2018

Bakterie wiążące samodzielnie azot atmosferyczny

Bakterie korzonkowe wiążą azot atmosferyczny jedynie w chwilach współżycia z roślinami motylkowymi, najświeższe jednak badania wykazują, że w ziemi znajdują się bakterie, posiadające zdolność wiązania azotu, bez uciekania się wcale do współżycia z roślinami motylkowymi. Już w roku 1885 francuski chemik Berthelot na zasadzie licznych analiz stwierdził, że w ziemi, nie pokrytej roślinnością, odbywa się […]
Napisał
3 kwietnia, 2018

Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 10

U nas doświadczenia ze szczepionkami były przeprowadzone, że wspomnę choćby o doświadczeniach wykonanych przez kierownika stacji Sobieszyńskiej p. Leśniowskiego na polu doświadczalnym w Sobieszynie. Według sprawozdań stacji tej z roku 1909 i 1910 szczepionka Hiltnera działała w Sobieszynie dodatnio na łubin żółty i seradelę, szczepionka zaś Moora na polach sobieszyńskich nie podniosła bynajmniej plonów roślin […]
Napisał
18 grudnia, 2017

Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 9

Jeśli gleba nie zawiera odpowiedniej ilości potasu, fosforu i wapna nie należy również oczekiwać dodatnich rezultatów szczepienia; wreszcie szczepienie uda się wtedy jedynie jeśli użyta szczepionka zawiera bakterie odpowiednio dla danej rośliny motylkowej, dlatego też przy sprowadzaniu szczepionki należy w zamówieniu zaznaczyć, pod jaką roślinę motylkową ma ona być użytą. Liczne doświadczenia ze szczepionkami wykonano […]
Napisał
18 grudnia, 2017

Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 8

Szczepic można bądź zakażając nasiona, bądź ziemię, bądź wodę do polewania. Postępuje się w sposób identyczny, jak to opisałem przy szczepionce Moora. Co się tyczy ilości potrzebnej nitrobakteryny, to jedna porcja, która rozcieńcza się w kwarcie wody, wystarczy do zaszczepienia od 4 do 8 morgów miary nowopolskiej. A teraz w jakich wypadkach poleconym być może […]
Napisał
18 grudnia, 2017

Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 7

Szczepionka Moora. G. Moor, kierownik waszyngtońskiej stacji doświadczalnej, opatentował wyhodowaną przez się kulturę bakterii korzonkowych, odznaczających się, według jego zdania, najsilniejszą jakoby zdolnością asymilacyjną azotu. Szczepionka Moora różni się od nitraginy Hiltnera przede wszystkim tym, że bakterie, właściwe poszczególnym rodzajom roślin motylkowych, wchodzą w skład szczepionki w stanie suchym pod postacią zarodników, zebranych na wacie, […]
Napisał
17 grudnia, 2017

Szczepienie bakterii korzonkowych cz. 6

Prócz metody zakażania nasion, istnieje jeszcze inna, mianowicie bezpośrednio zakażenie nitraginą ziemi. Według Hiltnera takie postępowanie udać się może jedynie na gruntach bogatych w próchnicę, dobrze wietrzonych. Romy dodaje, że zakażenie nitraginą ziemi będzie skuteczniejszym, jeśli odbywać się będzie nie równocześnie z siewem, lecz dopiero po wzejściu nasion, a więc po sformowaniu się włosków korzonkowych. […]
Napisał
17 grudnia, 2017