Rozmieszczenie roślin

Największe rozpowszechnienie na kuli ziemskiej maję rośliny pleckowe, które wskutek bardzo prostej organizacji łatwo znoszę najrozmaitsze warunki otoczenia; rośliny więc najprostsze zajmuję, najrozleglejsze obszary geograficzne. Jeden tylko gatunek z roślin jawnokwiatowych zdaje się posiada zdolność znoszenia wszelkich warunków klimatycznych; jest to mlecz warzywny (Sonchus oleraceus), który znajduje się pod wszelkimi szerokościami geograficznymi i na wszelkich […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Rozmieszczenie roślin na powierzchni ziemi

Teoria pochodzenia gatunków dowodzi zgodnie z paleontologią, że rozmaite kształty roślinne powstały w różnych okresach. Można powiedzieć z pewnością, że każdy typ ukazał się początkowo w jednym miejscu, z którego później się szerzył, wędrując z biegiem czasu. Możemy też twierdzić, że szerzenie się to zależało od zmian mezologicznych (wpływu otoczenia), oraz od współzawodnictwa z innymi […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Paleontologia roślin

Gdy powierzchnia naszej planety wystygła tyle, że woda mogła się skroplić, ukazało się życie organiczne. Pierwsze istoty nie zostawiły żadnych śladów kształtu i budowy swojej, należy jednak przypuszczać, że były to rośliny; same tylko rośliny bowiem posiadają zdolność przyswajania węgla i azotu mineralnego pochodzenia, czyli przemiany substancji nieorganicznej w organizowaną i żyjącą. Grafit i antracyt […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Organa roślinne

Przedmiotem botaniki jest zbadanie rośliny. Badanie to dzielimy na dwie części: pierwszą stanowi botanika ogólna, drugą – botanika szczegółowa. 1) Botanika ogólna rozważa roślinę albo w jej stanie biernym (morfologia, anatomia, histologia), albo czynnym (fizjologia); obejmuje więc znajomość kształtów zewnętrznych i wewnętrznych rośliny, jak również ich rozwoju; do niej należy też zbadanie stosunków pomiędzy rośliną […]
Napisał
Kwiecień 7, 2018

Ruchy liści i kwiatów cz. 7

Kwiat ulega geotropizmowi i heliotropizmowi; wiadomo, że w ciągu dnia kwiat obraca się w ślad za biegiem słońca, a przynajmniej, zwraca się ku stronie najlepiej oświetlonej. Rozwinięty kwiat wykazuje w rozmaitych częściach swoich ruchy, z których jedne są wywołane, drugie niezależne. Podczas zapylania pręciki ruty, berberysu itd., zbliżają się kolejno do znamienia, w miarę tego, […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 6

Roślina bengalska Desmodium gyrans (wahadlnik), wykonywa dwa ruchy jednocześnie: jej liście pierzaste, trójlistkowe, składają się z jednego listka nieparzystego, 10 cm. długości, i dwóch wąskich bocznych, których długość nie przewyższa dwóch centymetrów. Listek większy podnosi się pod wpływem światła, opuszcza się, gdy niebo się zachmurza. W chwili największego podniesienia, około południa, jeśli temperatura jest wysoka, […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 5

Przy bliższym zbadaniu wydawało się omytym z powierzchni, lecz nie rozpuszczonym, a ciecz dzbanuszków nie zawierała śladu peptonów. Należy więc przypuścić przynajmniej, że dzbanusznik nie jest rośliną mięsożerną, chociaż stale znajdują się owady zmarłe na dnie jego dzbanuszków. Wielu innych badaczy podziela to samo zdanie względem innych roślin, uważanych za mięsożerne. Zagadnienie nie jest rozwiązane […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 4

Żywolist muchołówka (Dionea muscipula) pozbawiona jest ruchów sennych; posiada niemniej wielką draźliwość. Jest to najbardziej znany przykład roślin mięsożernych. U tej rośliny, przy dotknięciu owada, zbliżają się raptownie obie połowy blaszki liściowej, stykając się górną powierzchnią, i zostają w tern położeniu, dopóki trwa ruch pojmanego owada. Dawniej jeszcze Ellis i Curtis przypuszczali, że roślina żywi […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 3

Liście mimozy czułej przybierają podobnież jak u robinii położenie nocne bardzo widoczne; posiadają one prócz tego własność stulania listków nawet podczas dnia, przy najmniejszym wstrząśnieniu. Niektóre inne rośliny, pomiędzy którymi wymieniają żywolist – muchołówkę i rosiczkę, są czułe w równym stopniu jak mimoza. Zjawisko to tłumaczy się drażliwością protoplazmy, która kurcząc się wyciska wodę z […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 2

Położenie nocne charakteryzuje się składaniem blaszki liściowej i nabrzmieniem miąższu na równi z poduszeczką, umieszczoną u podstawy ogonka (nabrzmienie ruchowe, poduszeczką ta napełnia się wodą. Dla położenia dziennego przeciwnie charakterystycznym jest zupełne rozpostarcie powierzchni liściowej i osłabienie nabrzmienia ruchowego; poduszeczką staje się miękką i zawiera mało wody. Należy więc przypuścić, że zmiana położenia liści w […]
Napisał
Grudzień 13, 2017