Ruchy liści i kwiatów cz. 1

Liście podczas wzrostu ulegają na równi z pędem geotropizmowi i heliotropizmowi; odbywają też i ruchy obrotowe, czyli kołowanie, jak i pędy; siedliskiem tego ruchu jest zwykle ogonek; niemniej daje się on widzieć niekiedy w blaszce lub w obu częściach liścia.

Ruchy liści. Kołowanie daje się widzieć szczególnie u Eucahjptus i u kamelii.

Później, gdy skończy się rozwój liści, możemy obserwować inne ruchy, bądź periodyczne, bądź spowodowane przez światło, ciepło, czynniki mechaniczne, lub nawet przyczyny wewnętrzne.

Bardzo liczne strąkowate i szczawikowate, mające liście złożone, wyglądają inaczej w dzień, niż w nocy.

U Robinia pseudo-acacia np. listeczki są stulone i wiszące, gdy przyjmują położenie senne.

Sen liści nie może być porównany do snu zwierząt, nie tylko bowiem nie jest stanem rozsłabienia, lecz przeciwnie, ogonki przy tym nabierają takiej sztywności, że łatwo się łamią, gdy próbujemy nadać listeczkom położenie dzienne.