Ruchy liści i kwiatów cz. 3

Liście mimozy czułej przybierają podobnież jak u robinii położenie nocne bardzo widoczne; posiadają one prócz tego własność stulania listków nawet podczas dnia, przy najmniejszym wstrząśnieniu.

Niektóre inne rośliny, pomiędzy którymi wymieniają żywolist – muchołówkę i rosiczkę, są czułe w równym stopniu jak mimoza.

Zjawisko to tłumaczy się drażliwością protoplazmy, która kurcząc się wyciska wodę z wodników i powoduje inny jej rozkład w tkankach.

Jeśli liść posiada nabrzmienie ruchowe (Mimosa), można się przekonać, że nabrzmienie to nie jest jednostajnie napełnione wodą, jak to bywa przy wstrzymaniu chlorowaporyzacji, przeciwnie, nabrzmiewa zwykle to jedna, to druga strona (stosownie do gatunku), zabierając wyciśniętą przez protoplazmę wodę. Doświadczenia Klaudiusza Bernard’a wykazały, że protoplazma roślinna traci swoją drażliwość pod wpływem środków znieczulających. Jeśli poddać mimozę działaniu pary eteru lub chloroformu, nasamprzód znieczulają się listki; znacznie później ulega znieczuleniu nabrzmienie ogonka głównego.