Tkanki cz. 1

Niektóre rośliny mają budowę ciągłą, tj. nie zawierają przegródek, składają się wtedy z jednej komórki, która może być albo mikroskopowa jak u wyżej już wspomnianego pierwotka, albo olbrzymia, jak u pelzatki, Caulerpa prolifera.

W takim razie jedyna komórka, składająca roślinę, rozgałęzia się, naśladując kształty łodygi, liści i korzeni, posiada wiele jąder i może być uważana jako zgromadzenie komórek, których przegródki nie rozwinęły się. Inne wodorosty, bardziej już złożonej budowy, składają się z jednakowych komórek, ułożonych w nici (Skrętnice), lub w blaszki.

U wyższych roślin budowa przegródkowa jest prawidłem ogólnym.

W miarę tego jak podnosimy się w szeregu roślin, widzimy, że komórki różniczkują się w tkanki odrębne, przeznaczone do rozmaitych czynności. Komórki te, żywe lub umarłe, biorą udział w coraz bardziej podzielonej pracy fizjologicznej.

wywożenie nieczystości poznań

Główne tkanki wchodzące w skład roślin są:

  • Tkanka twórcza, czyli merystema.
  • Tkanka przyswajająca, czyli miąższ chlorofilowy.
  • Tkanka przechowująca materiały zapasowe : krochmal, cukier, oleje itd.
  • Tkanki wydzielające: naczynia mleczne, przewody żywiczne itd.
  • Tkanki mechaniczne, służące jako podpory: koleńchyma, sklerenchyma.
  • Tkanki okrywające: naskórek, tkanka korkowa.
  • Tkanki przewodniczące: naczynia drzewne i sitowe.

wywożenie nieczystości poznań

To Cię zainteresuje:

– napisy w kamieniu rzeszów
– konserwacja dźwigów