Korzeń cz. 3

Mechanizm wchłaniania podajemy według opisu Mangino: Drogą osmozy dostają się do rośliny materiały pożywcze. Zjawisko osmozy (przesiąkania) uwydatnić można następnym sposobem: klosz szklany, połączony przy pomocy korka u góry z rurką szklaną, obciąga się z dołu szczelnie błoną (pęcherzem), napełnia się do pewnej wysokości   roztworem cukru, zabarwionym wyciągiem z drzewa czerwonego, i zanurza się do naczynia nn z czystą wodą.

usługi sprzątania olsztyn

Po upływie kilku minut zauważymy podnoszenie się poziomu cieczy w rurce, co świadczy, że pewna ilość czystej wody przeszła do klosza; jednocześnie przekonamy się, że woda w naczyniu zewnętrznym zawiera ezymy wrastania korzenia w ziemię; cały szereg doświadczeń niewątpliwie dowiódł, że działa tu siła ciążenia. Jeśli wysiać nasiona na spodniej powierzchni  krążka ziemi, zawieszonego w powietrzu, korzonki pójdą w dół, a więc od ziemi i wilgoci ku światłu i w powietrze, ulegając sile ciążenia.

cukier: więc i część wody cukrowej przeszła z klosza do niego. Oba te prądy trwają dopóty, aż zrówna się skład cieczy w obu naczyniach. Mówimy wtedy, że nastąpiła równowaga osmotyczna.

usługi sprzątania olsztyn