Komórka cz. 3

Jeśli zmniejszyć ilość jakiejkolwiek soli lub ją zgoła usunąć, chociażby to była jedna z tych, które wchodzą w nieznacznej proporcyi, zbiór pleśni zmniejsza się czasem w bardzo znacznych granicach.

Usunięcie np. soli cynku, której tylko 0,07 centygr. wchodzi w skład cieczy, daje zbiór wynoszący dziesiątą część tego, co wyrasta w normalnej cieczy. Wynik ten utrzymywał się stale przy wielokrotnej hodowli.

W cieczy, nie zawierającej potasu, zbiór zmniejsza się do 1/25 normalnego; bez amoniaku do 1/50; bez kwasu fosfornego do 1/200. Wpływ więc tych pierwiastków mineralnych nie ulega wątpliwości; rola jednak, którą pełnią w czynnościach życiowych, nie jest znana.

poznań – wywóz odpadów

Na szczególniejszą uwagę zasługują niektóre z utworów protoplazmatycznych:

Chlorofil, czyli zieleń roślinna, jest nadzwyczaj potężnym czynnikiem odżywczym. Protoplazma, zaopatrzona w chloroleucyty, wytwarza z kwasu węglowego i wody cukier i krochmal, żywi się więc przy pomocy czysto mineralnych związków, wziętych z powietrza i gruntu.

Jeśli badać będziemy pochodzenie pierwiastków, wchodzących w skład rośliny, powiada prof. Trabut, zauważymy nasamprzód, że kilogram suchego drzewa zawiera:

  • Węgla
  • Wodom
  • Azotu

Łatwo spostrzeżemy, jak ważnej części dostarcza atmosfera: 480 gramów węgla pochodzi z zawartego w powietrzu kwasu węglowego, który rozłożyła roślina.

Ten kilogram drzewa wydaje przy spaleniu 3000 do 4000 jednostek ciepła. Jak przyswojenie węgla było dziełem chlorofilu, tak i nagromadzenie tego ciepła jest wynikiem jego czynności. Nasze zwykłe ogniska, wydające ciepło i światło, nie robią nic więcej, tylko wywiązują napowrót promienie słoneczne, nagromadzone przy pośrednictwie zielonej protoplazmy

Pożywienie, pochodzące bezpośrednio lub pośrednio od roślin zielonych, wywiązuje w naszych organach zapożyczoną od promieni słonecznych energię, którą nagromadził w niem chlorofil; zielona więc tkanka rośliny jest pośrednikiem, dającym możność istotom żyjącym zużytkowania żywej siły słońca, nagromadzonej w jej wytworach, na odbudowanie i wprawienie w czynność swoich organów.

poznań – wywóz odpadów

To Cię zainteresuje:

– pogotowie hydrauliczne poznań
– zarządzanie budynkiem bms