Budowa roślin i ich odżywianie - Archiwum

Korzeń cz. 1

Korzeń jest tą częs’cią rośliny, która zagłębiając się w glebę, czerpie z niej pożywienie dla osobnika roślinnego. Korzeń ulega geotropizmowi dodatniemu, tj. rośnie ku środkowi ziemi, ulegając sile ciążenia; łodyga kieruje się w stronę wprost przeciwną. Forma korzenia bywa rozmaita; to podobny jest do czopa (stożkowaty — marchew, dąb), to składa się z pęczka włókien […]

Jawnokwiatowe pasożyty cz. 2

Do pozbawionych zieleni pasożytów jawnokwiatowych należą zarazowate, które, jak i trędownikowate, wspomniane wyżej, żyją na korzeniach i łodygach podziemnych wielu zielonych roślin. Skaza gałęzista (Plielipea racemosa) jest pasożytem konopi, skaza niebieska żyje na krwawniku, skaza piaszczysta na bylicy. Zaraza bluszczu jest bardzo rzadką ; zaraza rzadka rośnie na janowcu, zaraza krwawa na esparsecie i na […]

Jawnokwiatowe pasożyty cz. 1

Pasożyty jawnokwiatowe są dość rzadkie: jedne z nich posiadają chlorofil, odbywają one wymianę gazów (przyswajanie, pocenie chlorofilowe), jak;j i inne rośliny zielone, pod wpływem promień! słonecznych i nie wszystek materiał potrzebny biorą od rośliny żywiącej; inne pozbawione są zieleni, ich pasożytnictwo zupełniejsze i często zabójcze. We wszystkich wypadkach pasożyty nie pochłaniają bez wyboru wszystkich materiałów […]

Wspólne pożycie w porostach

Porosty są roślinami plechowymi, które mogą istnieć w najmniej przyjaznych warunkach otoczenia. To w postaci blaszek suchych lub galaretowatych, to jako utwory listowate lub krzewiaste pokrywają one grunta jałowe, obnażone skały, korę drzew itd. Porosty uważane są dziś za rośliny złożone; każdy z nich jest spółką jednego grzyba z jednym wodorostem, prawdziwym pożyciem wspólnym, którego […]

Fermenty i mikroby cz. 2

Bakterie bardzo są liczne i wykazują rozmaite stopnie pasożytnictwa; według prof. Trabuta, możemy rozróżnić: 1) Bakterie, które, zdaje się, nie mogą istnieć na zewnątrz organizmów zwierzęcych; będąc pasożytami jednego lub kilku gatunków, mogą wywołać mniej lub więcej poważne zaburzenia, np. bakcylle gruźlicze i wścieklizny. 2) Bakterie, które nie tylko dostają się do organizmów żywych i […]

Fermenty i mikroby cz. 1

Sacharomycetes (drożdżaki) są to grzybki, których plecha składa się z komórek okrągłych, wyrastających jedne z drugich przez pączkowanie. Prawie wszystkie są fermentami alkoholowymi czyli drożdżami. Te z nich, które żyją jako pasożyty na owocach, żywią się cukrem, który w obecności tlenu powietrza rozkładają na kwas węglowy i wodę. Ta faza ich istnienia nazywa się powietrzną […]

Pasożytnictwo i pożycie wspólne cz. 2

Uredineae (Rdze) są pasożytami niszczącymi rośliny pól i lasów. Puccinia graminis (rdza zbożowa) rozmnaża się na zbożach, przenosząc się z jednej roślinki na drugą i powodując na wiosnę i na początku lata rdzę pomarańczową. Rozwija na sam przód zarodniki letnie, które szerzą zarazek na wszystkie strony. W późnej jesieni tworzą się zarodniki zimowe (teleutosporae), kształtu […]

Pasożytnictwo i pożycie wspólne cz. 1

Gdy rośliny niezdolne są same brać pożywienia z gruntu lub powietrza, muszą się połączyć dla podtrzymania istnienia swego z innymi istotami, które je żywią, a które mogą być albo zwierzętami, albo roślinami. Połączenie to niekiedy bywa korzystne dla obu, jak w wypadku wspólnego pożycia (symbiozy), najczęściej jednak daje się widzieć pasożytnictwo zupełne, tj. pasożyt zanurza […]

Tkanki cz. 6

Tkanki przewodniczące Tkanki te istnieją tylko u roślin jawnokwiatowych i paprotników, tj. u roślin, posiadających prawdziwe korzenie. Należą tu: tkanka naczyniowa i łykowa. Pierwsza utworzona jest z naczyń (rurek) drzewnych, kropkowanych, pierścieniowych lub wężownicowatych, przenoszących wciągniętą przez włośniki wodę do wszystkich części rośliny, szczególnie zaś do liści. Tkanka więc ta prowadzi nieprzerobione soki, składające się […]

Tkanki cz. 5

Tkanki okrywające Tkanki te zasługują na szczególną uwagę; ochraniają one roślinę od wysychania i służą jej za tarczę. Naskórek z wioskami lub bez nich jest na powierzchni kutynizowany, tworząc naskórek. W niem się znajdują otworki (szparki), przez które powietrze może się dostawać do wnętrza tkanek. Często pokryty bywa wydzieliną woskową (Eucalyptus, Iris, Ceroxylon z Peru), […]