Bakterie jako organizmy cz. 2

Lewenhouk, Dujardin i cały szereg innych uczonych zaliczali bakterie na razie do świata zwierzęcego, dopiero Golin w 1859 roku przez ścisłe badanie życiowych przejawów bakterii wskazał, że należą one do świata roślinnego. Go się tyczy botanicznego stanowiska bakterii, to nie jest ono jeszcze ściśle określono, stoją, ono bowiem na granicy pomiędzy wodorostami (glonami) a grzybami, przy czym, ze względu na sposób odżywiania, bardziej są zbliżone do tych ostatnich, gdyż pozbawiono (w większości wypadków) chlorofilu, podobnie jak grzyby czerpią pokarm węglowy z tego środowiska, martwego lub żywego w którym żyją, z tego toż względu, jak i ze sposobu rozmnażania się za pomocą dzielenia otrzymały one nazwę grzybów rozszczepkowych „schisomycetes”.

Anatomiczna budowa ciała bakterii jest nader prosta: są to organizmy jednokomórkowe, składające  się z galaretowatej masy, zwanej zarodzią (protoplasma), okrytej błoną. O obecności jądra w komórce bakterii, dotąd nic stanowczego powiedzieć niemożna. Zaródź komórki bakteryjnej, jak już wspomniałem, nie zawiera chlorofilu, a więc tej substancji, która roślinom wyższym nadaje piękną barwę zieloną; do wyjątków zaliczyć wypada niektóre odmiany (bakterie chromogeniczne), w zarodzi których zauważyć się dają pewne ciałka barwne, zbliżone swym składem do chlorofilu; często natomiast spotykamy w zarodzi komórki bakteryjnej pewne ciała obco, jak krochmal, ziarnka siarki (bakterie siarczane), to znów wrostki tlenku żelazowego są to zwykle produkty rozkładowych czynności bakterii.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  produkcja pos
  produkcja materiałów pos
  mieszkania od developera Kraków
  mieszkania pruszków
  mieszkania szczecin sprzedaż
  mieszkania szeregowe poznań
  mieszkania w centrum krakowa
  mieszkania w krakowie
  mieszkania Wołomin
  mieszkania wynajem gdynia