Tkanki cz. 6

Tkanki przewodniczące

Tkanki te istnieją tylko u roślin jawnokwiatowych i paprotników, tj. u roślin, posiadających prawdziwe korzenie. Należą tu: tkanka naczyniowa i łykowa.

Pierwsza utworzona jest z naczyń (rurek) drzewnych, kropkowanych, pierścieniowych lub wężownicowatych, przenoszących wciągniętą przez włośniki wodę do wszystkich części rośliny, szczególnie zaś do liści.

Tkanka więc ta prowadzi nieprzerobione soki, składające się z wody, z nieznaczną ilością rozpuszczonych w niej substancji gruntowych. Woda ta ulatnia się w liściach, co nazywamy poceniem lub wyziewaniem rośliny. Ziarnka zieleni użytkują promienie słoneczne dla zamiany na parę pewnej ilości wody; zjawisko to nazywa się wyziewaniem chlorofilowym. Można je obserwować tylko w dzień, jednocześnie z przyswojeniem kwasu węglowego. Nie wykazują go rośliny pozbawione chlorofilu.

wakacje z berlina – kuba

Tkanka łykowa składa się z cienkościennych rurek błonnikowych, umieszczonych jedna nad drugą i łączących się przy pomocy rodzajów sitek, przedziurawionych w miejscach zetknięcia (rurki sitowe).

Rurki sitowe zawierają soki przerobione, które prowadzą ku rosnącym organom. Soki te bogate są w materyały pożywne: wodany węgla i ciała białkowe, wyrobione w liściach czynnością protoplazmy i rozmaitych leucytów, przy udziale światła i ciepła.

Naczynia drzewne i łykowe łączą się, tworząc wiązki naczyniowe rozmaitych organów roślinnych.

wakacje z berlina – kuba

To Cię zainteresuje:

– hale plandekowe
– hurtownia elektryczna rzeszów