Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 2

Obie komórki oddzielone są tylko błonką białkowatą, która się wchłania następnie, tak, że tylko obecność dwóch jąder świadczy o podziale pierwotnej komórki.

Rozdzielenie to jest nadzwyczaj ważne: oba jądra nie tylko różnią się kształtem, budową i reakcjami, ale i czynnością: tylko jądro małej komórki bierze udział w zapłodnieniu; jest to jądro rozrodcze; jądro wielkiej komórki jest tylko wegetacyjne.

U nagonasiennych błona dzieląca obie komórki nie zostaje białkowatą, lecz staje się błonnikową, a mała komórka dzieli się jeszcze dalej.

Jedno z jąder, powstających skutkiem tego dzielenia, nazywa się komórką wędrującą] dzieląc się następnie, daje ono komórkę rozrodczą. Ziarnko pyłkowe okrytonasiennych i nagonasiennych w chwili zapylania wydaje łagieiukę, do której przechodzi jądro rozrodcze męskie, ażeby się połączyć z jądrem żeńskim, w zalążku.

okna energooszczędne kraków

Zalążek. Słupek, utworzony z liści bezogonkowych, składa się z trzech części: zalążni, szyjki i znamienia. Pierwszą tworzą rozszerzone blaszki liści owocowych, niosące na brzegach swoich zalążki, które po zapłodnieniu przemieniają, się w nasiona; żeberka środkowe tworzą szyjkę, a rozszerzając się w powierzchnię brodawkową, daje znamię. Cały przyrząd ten nazywa się słupkiem.

okna energooszczędne kraków