Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 1

Protoplazma jest substancją wrażliwą i ruchliwą; w każdej komórce żywej odbywa ona pewne ruchy, które niekoniecznie są w związku z ruchami sąsiednich komórek.

Rzec można, że nieruchomość roślin pochodzi jedynie ze sztywności błon komórkowych, które przeszkadzają zmianie położenia całej rośliny.

Jeśli komórka pozbawiona jest błony, lub warstwa błonnika, otaczająca ją, jest cienka i giętka, może ona zmieniać swoje miejsce. Wiele wodorostów ma tę zdolność, jak np. gamety męskie, przystosowane do otoczenia wilgotnego (plemniki) i pływki, o których mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Pływają one w wodzie przy pomocy rzęsów bardzo cienkich.

dochodzenie należności poznań

Protoplazma, zamknięta w komórce, przedstawia prądy dość silne, ażeby pociągnąć z sobą jądro (ramiennice), lub też jądro i chloroleucyty (Valisneria) z prędkością dosięgającą i przewyższającą 1 milimetr na minutę.

Zupełnie pozbawiona błony protoplazma może się przesuwać ruchem pełzającym: przykład tego widzimy na plazmodiach śluzowców. Wypuszczają one wyrostki (niby nóżki), które nabrzmiewają coraz więcej wskutek przelewania się do nich całej masy protoplazmatycznej.

W ciągu jednej nocy Oetholium septicum pokrywa w ten sposób hodowle cieplarniane i sprawia spustoszenia, zwłaszcza wśród ananasów pędzonych.

Ruchy te są zawsze wywoływane działaniem czynników zewnętrznych lub wewnętrznych i ulegają ich wpływowi.

dochodzenie należności poznań