Bakterie jako organizmy cz. 9

Bakterie, jak już zaznaczyłem, w większości wypadków pozbawione są chlorofilu, a więc tego składnika, dzięki któremu u roślin wyższych zielonych odbywa się przyswajanie węgla z kwasu węgłowego powietrza, stąd też jedynym źródłem pokarmu węglowego dla bakterii jest materia organiczna. Jedne z nich w tym celu napadają na żyjące organizmy świata zwierzęcego lub roślinnego, nazywamy je wtedy pasożytami, należą tu wszystkie bakterie chorobotwórcze. Innym znów za źródło pokarmu węglowego służą szczątki zwierzęce lub roślinne, są to tak zwane „roztocze”, one to mają największe znaczenie w rolnictwie.

Azotu dostarcza bakteriom również materia organiczna, dla wielu jednak gatunków źródłem tego pokarmu mogą być azotowe związki mineralne, a są nawet takie bakterie, które w tym celu posiłkują się wolnym azotem powietrza, należą tu mianowicie bakterie, tworzące brodawki na korzeniach roślin motylkowych, o czym w innym miejscu pomówimy szczegółowiej.

Co się tyczy tlenu, to sposób pobierania takowego przez bakterie jest rozmaitym i charakterystycznym dla poszczególnych odmian tych drobnoustrojów: jedne z nich mianowicie wymagają tlenu wolnego, mogą więc żyć jedynie w dostępie powietrza, są to t. z. bezwzględne tlenowce (bakterie aerobiotyczne), inne mogą go czerpać zarówno w stanie wolnym z powietrza, jak leż ze związków togo gazu z innymi ciałami, nazywamy je tlenowcami lub beztlenowcami względnym, te żyją zarówno w dostępie jak i bez powietrza; jest jeszcze trzecia grupa t. z. bezwzględnych beztlenowców (bakterie anaerobiotyczne), należą tu bakterie, dla których źródłem tlenu są jedynie związki chemiczne tlenu z innymi pierwiastkami, osobniki tego rodzaju żyć mogą jedynie bez dostępu powietrza.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  płyta osb niepalna
  okna energooszczędne warszawa
  opróżnianie piwnic warszawa
  OSK Lublin
  wypożyczalnia mebli
  nagrobki Warszawa
  najlepsze walizki na kółkach
  najlepsze wesele w Opolu
  największy lombard w Warszawie
  naklejka do legitymacji studenckiej ELS Katowice