Rozmnożenie plechowców cz. 1

U plechowców, t. j. wodorostów i grzybów, istnieją zwykle jaja i zarodniki, jak i u innych roślin, lecz nie bywa regularnej zmiany pokoleń.

Jaja i zarodniki spotykają się często u jednej rośliny; ich powstawanie zależy w znacznym stopniu od zmian w otoczeniu rośliny, powodujących przyśpieszenie lub wstrzymanie odżywiania.

Jajo u plechowców. A. Morsztyny mają bardzo zróżniczkowane organa rozmnożenia; tworzą się one w zagłębieniach plechy i zbiornikach.); są to plemnie i oojonie (lęgnie), umieszczone wśród nitewek. Pierwsze zawierają plemniki, drugie komórki jajowe.

Zapłodnienie odbywa się w wodzie; gamety męskie rozpuszczają się w protoplazmie komórek jajo wy cli, które stają się jajami.

płyty izolacyjne

na niciach swoich dwojakie wypukłości: jedne okrągłe, są oogonie i zawierają po jednej komórce jajowej; inne, o postaci wygiętej; tych protoplazma dzieli się na ogromną ilość plemników, zaopatrzonych w rzęsy.

W chwili zapłodnienia oogonie otwierają się i przyjmują plemniki, które mieszają się z protoplazmą komórki jajowej.

Jajo otacza się nasamprzód błoną, później oddziela się od wodorostu i zostaje jakiś czas w stanie spoczynku. Później (na wiosnę) wyrasta z niego nowa nić wodorostu.

U skrętnicy, wodorostu wody słodkiej niema żadnej różnicy między gametą męską a żeńską; lecz jedna przelewa się do drugiej przez rureczkę, powstającą między komórkami (sprzężenie).

Tę przelewającą się gametę nazywamy męską; jajo, powstające przez zlanie gamet, nazywa się zarodnikiem sprzężonym (zygospora).

Mesocarpus, wodorost bardzo zbliżony do Skrętnicy, rozmnaża się przy pomocy zarodników sprzężonych, powstających z zupełnie jednostajnych komórek; sprawa sprzężenia odbywa się jak u Skrętnicy, tylko obie gamety idą sobie na spotkanie; niepodobna więc. tu rozróżniać gamety męskiej od żeńskiej.

płyty izolacyjne