Budowa roślin i ich odżywianie - Archiwum

Tkanki cz. 4

Tkanki wydzielające Tkanki te zawierają w swoich komórkach lub w swoich kanałach substancje, których roślina nie używa na pożywienie; zdaje się, że są to ostatki sprawy odżywczej. Są to kryształy szczawianu i węglanu wapnia (rafidy i cystolity), garbniki, olejki eteryczne, gumy, smoły itd., z których korzysta przemysł na szeroką skalę. Jako organy wydzielania służą albo […]

Tkanki cz. 3

Tkanka przyswajająca Miąższ chlorofilowy zabarwiony jest na zielono chloroleucy fami; obfitują weń części roślin wystawione na światło, a zwłaszcza liście. Ziarnka chlorofilu mnożą się przy pomocy dzielenia; żółkną, jeśli roślina zostaje w ciemności (roślina wyploniuna). Chloroleucyty mieszczą się w protoplazmie u powierzchni komórki i zmieniają położenie swoje w ten sposób, ażeby przejąć jak najwięcej promieni […]

Tkanki cz. 2

Tkanki twórcze Są to te, z których powstają wszystkie inne. Znajdują się one na końcach osi rośliny, a więc na końcu korzenia i pędów. Ustawiczne dzielenie się icli komórek sprawia wzrost rośliny. Często dają, się widzieć wśród zróżniczkowanych już tkanek, tj. w samem ciele rośliny, nowe tkanki twórcze czyli merystemy drugorzędowe, które, również jak i […]

Tkanki cz. 1

Niektóre rośliny mają budowę ciągłą, tj. nie zawierają przegródek, składają się wtedy z jednej komórki, która może być albo mikroskopowa jak u wyżej już wspomnianego pierwotka, albo olbrzymia, jak u pelzatki, Caulerpa prolifera. W takim razie jedyna komórka, składająca roślinę, rozgałęzia się, naśladując kształty łodygi, liści i korzeni, posiada wiele jąder i może być uważana […]

Komórka cz. 6

Wszelka protoplazma powstaje z pierwotnie istniejącej plazmy: nie mamy dotychczas żadnych dowodów na to, by komórki mogły powstać same przez się. Trojaki jest sposób narodzenia się komórek: przez odmłodzenie się, przez sprzężenie lub przez dzielenie. a) W pierwszym wypadku jądro porzuca komórkę, w której się znajdowało i tworzy nową. Daje się to obserwować na Vaucherii […]

Komórka cz. 5

Fermenty rozpuszczalne zawarte są w roztworze w soku komórkowym. Działają one na świeżo przyswojone lub zapasowe pożywienie i trawiąc je ułatwiają zużytkowanie. Tu należą: Ferment rozpuszczający błonniki ułatwia on rozpuszczenie ścianek komórkowych podczas kiełkowania nasion. Diastaza rozkłada nierozpuszczalny w wodzie krochmal na łatwo rozpuszczającą się dekstrynę i cukier (maltozę). Inwertgna rozkłada cukier trzcinowy (burakowy) na […]

Komórka cz. 4

Błonnik jest wodanem węgla, który początkowo bywa rozpuszczony w protoplazmie, później zaś tworzy błonkę ochraniającą komórkę. W młodych komórkach błonnik nie jest bardzo zgęszczony i rozpuszcza się w odczynniku Schweitzera (roztwór tlenniku miedzi w amoniaku); w starszych jednak przybiera odmienną budowę chemiczną, tworząc odmiany jest, że błonnik tworzy się w chwili, gdy osadza się w […]

Komórka cz. 3

Jeśli zmniejszyć ilość jakiejkolwiek soli lub ją zgoła usunąć, chociażby to była jedna z tych, które wchodzą w nieznacznej proporcyi, zbiór pleśni zmniejsza się czasem w bardzo znacznych granicach. Usunięcie np. soli cynku, której tylko 0,07 centygr. wchodzi w skład cieczy, daje zbiór wynoszący dziesiątą część tego, co wyrasta w normalnej cieczy. Wynik ten utrzymywał […]

Komórka cz. 2

W miarę jak protoplazma starzeje się, wodniki zwiększają się, zlewają z sobą i zapełniają prawie całą komórkę, która wtedy jest już otoczona błonką. Każda komórka żyjąca musi znaleźć w otoczeniu swoim pożywienie, wystarczające na wynagrodzenie strat, spowodowanych czynnościami życiowymi i na powiększenie swojej masy. Protoplazm a posiada zdolność przerabiania substancji nieorganicznej na organiczną wyrabia ona […]

Komórka cz. 1

Pierwiastkiem budowlanym rośliny jest komórka; jest to istota mikroskopowa, żyjąca własnym życiem, biorąc jednocześnie udział w życiu osobnika, do którego należy. Pełniąc czynności rozmaite, komórki mogą być mniej lub więcej zróżniczkowane; ostatecznie jednak w każdej odróżnić możemy trzy główne części : protoplazmę, jądro (jedno lub kilka) i leucyty; wszystko to zwykle zamknięte jest w błonnikowej […]