Komórka cz. 2

W miarę jak protoplazma starzeje się, wodniki zwiększają się, zlewają z sobą i zapełniają prawie całą komórkę, która wtedy jest już otoczona błonką.

Każda komórka żyjąca musi znaleźć w otoczeniu swoim pożywienie, wystarczające na wynagrodzenie strat, spowodowanych czynnościami życiowymi i na powiększenie swojej masy. Protoplazm a posiada zdolność przerabiania substancji nieorganicznej na organiczną wyrabia ona takie ciała jak białko, włókniki i proteinę, błonnik, tłuszcze z cieczy pożywnej, zawierającej tylko alkohol, lub kwas octowy, węglan ammonu, kwas fosforny, potas, magnez i wodę.

wywóz odpadów – poznań

Dowiódł tego Pasteur, zasiewając niedostrzegalną ilość fermentu octowego do podobnej cieczy: zbierał on znaczną ilość wyrosłych w niej bakterii, których materia organiczna składała się z rozmaitych ciał złożonych: tłuszczów, ciał białkowych, wodanów węgla itd.

Poszukiwania p. Paulina nad rozwojem pleśni najpospolitszej (Aspergillus niger) wykazują wpływ niektórych ciał mineralnych na rozwój roślinności. Grzybek pleśniowy rozwija się obficie na krążkach cytryny, na Chlebie zmoczonym octem i w ogóle na wszystkich ośrodkach kwaśnych, jak i inne pleśnie.

Autorowi temu udało się utworzyć ciecz, w której, przy równych warunkach oświetlenia, temperatury i powietrza otaczającego zbiór pleśni jest większy, niż w jakimkolwiek ze zwykłych ośrodków jej życia. Ciecz ta składa się z następujących ciał:

 • Wody
 • Cukru
 • Kwasu winnego
 • Azotanu ammonu
 • Fosforanu ammonu
 • Węglanu potasu
 • Węglanu magnezu
 • Siarczanu ammonu
 • Siarczanu cynku
 • Siarczanu żelaza
 • Krzemianu potasu

wywóz odpadów – poznań

To Cię zainteresuje:

– dostawcy erp
– Glazura i terakota Warszawa Ursynów
– żłobek niepubliczny puławska