Fermenty i mikroby cz. 2

Bakterie bardzo są liczne i wykazują rozmaite stopnie pasożytnictwa; według prof. Trabuta, możemy rozróżnić:

1) Bakterie, które, zdaje się, nie mogą istnieć na zewnątrz organizmów zwierzęcych; będąc pasożytami jednego lub kilku gatunków, mogą wywołać mniej lub więcej poważne zaburzenia, np. bakcylle gruźlicze i wścieklizny.

2) Bakterie, które nie tylko dostają się do organizmów żywych i mnożą się w nich, lecz i w innych ośrodkach (woda, ziemia) znajdują warunki potrzebne do swego istnienia. Za przykład służą bakcylle karbunkułu, cholery, tężca itd.

3) Bakterie, zwykle żyjące po za obrębem organizmów, lecz które, będąc wprowadzone do krwi lub tkanek, wywołują chorobę. Do takich należy Slreptoaoccus, żyjący na Agar ; wszczepiony świnkom morskim wywołuje u nich rodzaj płonicy.

last minute teneryfa z berlina

Organizm broni się przeciwko bakteriom bądź siłą trawiącą soku żołądkowego – gdy zakażenie następuje ze strony przewodu pokarmowego (z wodą lub pożywieniem) – bądź przy pomocy pewnych ciałek białych krwi – gdy zarazek dostał się do tej cieczy (wszczepienie).

Ciałka te pochłaniają i przetrawiają bakterie; nazywają je dla tego fagocytami. Prócz tego oporność organizmów tłumaczą zabójczym działaniem surowicy krwi na zarazki, przyzwyczajeniem organizmu do jadu i oddziaływaniem jego, niszczące wyrobione przez mikroby substancje trujące.

last minute teneryfa z berlina

To Cię zainteresuje:

– adwokat lublin sprawy karne
– kursy jazdy Lublin