Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 3

Zalążki, rozwijające się na brzegach listków owocowych, składają się z masy spodkowej miąższu, okrytej jedną lub dwiema osłonkami.

U roślin okrytonasiennych sprawa ta odbywa się w sposób następujący:

Nasamprzód spostrzegamy w młodym zalążku jedną z komórek, rozwijającą się więcej od innych. Jest to przyszły woreczek zarodkowy; jądro jego dzieli się na dwa, i każde z nich przesuwa się ku jednemu z końców wydłużonej komórki.

Teraz górne i dolne jądra dzielą się powtórnie, tworząc cztery; każde z nich znowu dzieli się, tak, że otrzymuje się ośm jąder w woreczku zarodkowym.

kruszywa warszawa

Trzy z nich, leżące u góry, otaczają się plazmą i układają się koło ścianki woreczka zarodkowego; jedna z tych komórek jest jajem  (nf), dwie drugie— komórkami pomocniczemu Trzy dolne jądra tworzą komórki otoczone Monami, t. zw. antypody (ant.); dwa zaś pozostałe jądra zbliżają się do siebie, łączą się w jedno i tworzą w ten sposób drugorzędowe jądro woreczka zarodkowego.

Jest to chwila, w której zalążek gotów jest przyjąć lagiewkę pyłkową.

U nagonasiennych rozwój woreczka zarodkowego trwa dłużej. Jądro pierwotne dzieli się kilka razy, jak u okrytonasiennych; lecz nie zatrzymując się po trzecim podziale, tak, że wkrótce woreczek zarodkowy zawiera bardzo wiele jąder, leżących u ścianek.

kruszywa warszawa