Komórka cz. 6

Wszelka protoplazma powstaje z pierwotnie istniejącej plazmy: nie mamy dotychczas żadnych dowodów na to, by komórki mogły powstać same przez się. Trojaki jest sposób narodzenia się komórek: przez odmłodzenie się, przez sprzężenie lub przez dzielenie.

  1. a) W pierwszym wypadku jądro porzuca komórkę, w której się znajdowało i tworzy nową. Daje się to obserwować na Vaucherii (wodorost), której zoospory (pływki) pływają swobodnie w wodzie.
  2. b) Jeśli dwa jądra łączą się z sobą dla utworzenia nowej komórki, nazywamy to sprzężeniem. Często spotkamy się z tern zjawiskiem, mówiąc o rozmnożeniu roślin.
  3. c) Przy dzieleniu się komórek daje się widzieć zjawisko kcircinezy. Zaczyna się ono od tego, że obie kule kierownicze, umieszczone pierwotnie tuż obok jądra, zajmują oba bieguny komórki, łącząc się z sobą mniej lub więcej widocznymi nićmi (stanowiącymi tzw. wrzeciono). W tym samym czasie nić jądro wa kurczy się, ziarnka chromatynowe zwiększają się, jąderka zaś stopniowo znikają. Później nić jądrowa dzieli się i każdy odcinek (pętlica) przybiera postać V lub I.

sprzedaż gruzu budowlanego poznań

Przypuszczają, że to zwiększenie odcinków odbywa się kosztem jąderek. Pętlice umieszczone są początkowo w płaszczyźnie równika jądra, którego błonka znikła tymczasem; lecz niebawem oddalają się od siebie i dosięgają biegunów wrzeciona, przesuwając się wzdłuż nici,łączących kule kierownicze.

Każdy odcinek nici jądrowej dzieli się wzdłuż na dwa nowe, z których jeden przenosi się nad równik, drugi pod równik wrzeciona. W ten sposób u każdego z biegunów tworzy się nowe ugrupowanie odcinków, które jest zawiązkiem dwóch nowopowstających jąder.

W większej części wypadków równik zarysowuje się teraz ziarenkami substancyi białkowatej, oznaczającej granicę komórek potomnych (blaszka jądrowa); jest to początek oddzielającej je przegródki.

Błona ograniczająca komórki roślinne zaczyna się teraz tworzyć; jest ona z początku cienka, następnie grubieje, najczęściej niejednostajnie, przez co powstają mniej lub więcej regularne wypukłości (pierścienie, paseczki), lub kanały zagłębione w grubej ściance (kropki), tak charakterystyczne dla komórek, bądź wolnych, bądź połączonych w tkanki.

sprzedaż gruzu budowlanego poznań

To Cię zainteresuje:

– płyty niezapalne
– rury okrągłe z miedzi