Ruchy łodygi cz. 1

Wzrost a więc i kierunek łodygi zależy od wielu przyczyn zewnętrznych (ciążenia, światła, ciepła, wilgoci itd.).

Pionowy wzrost łodygi do góry zależy od działania ciężkości; ten wpływ kierowniczy przyciągania ziemskiego na pędy nazywa się geotropizmem.

Dla udowodnienia jego Kniglit wykonał już dawno następujące doświadczenia:

Na kole, obracającym się na osi poziomej, umieszcza się kilka nasion kiełkujących; następnie koło to wprawia się w ruch przy pomocy biegu wody lub mechanizmu zegarowego. Jeśli obrót koła jest dość szybki, ażeby siła ciążenia nie mogła wywrzeć wpływu, rośliny okażą się w równowadze względem niej.

Rezultat ten osiąga się, gdy koło, mające 20 cm. średnicy, używa około 20 minut na obrót całkowity.

Widzimy wtedy, że łodygi umocowane na kole rosną w kierunku, jaki im początkowo nadano i okazują zupełną obojętność względem siły ciążenia.

Gdy zwiększymy ilość obrotów, roślina, zostając wciąż obojętną na wpływ ciążenia, ulega sile odśrodkowej, rozwijającej się w przyrządzie, której napięcie wzrasta z prędkością obrotu; zauważymy wtedy, że kierunek łodyg ulega zmianie: nowo wyrastające części ich kierują się wzdłuż promieni koła, w kierunku wprost przeciwnym sile odśrodkowej.