Ruchy liści i kwiatów cz. 1

Liście podczas wzrostu ulegają na równi z pędem geotropizmowi i heliotropizmowi; odbywają też i ruchy obrotowe, czyli kołowanie, jak i pędy; siedliskiem tego ruchu jest zwykle ogonek; niemniej daje się on widzieć niekiedy w blaszce lub w obu częściach liścia. Ruchy liści. Kołowanie daje się widzieć szczególnie u Eucahjptus i u kamelii. Później, gdy skończy […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy łodygi cz. 4

Wąsy również jak i pędy zachowują zwykle stały kierunek skręcenia; u niektórych roślin jednak zakręcają się w rozmaitych kierunkach (przystęp — Bryonnia). Można wywołać skręcanie się wąsów i łodyg- wijących się, doprowadzając je do zetknięcia z obcym ciałem; zjawisko to łatwo się tłumaczy według tego, co wyżej powiedziano. Pod wpływem rozmaitych czynników wymienionych, wydłużenie międzywęźli […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy łodygi cz. 3

Strona przylegająca do wilgotnego ciała rośnie prędzej, stając się przez to wypukłą i kierując pęd ku suchemu ośrodkowi (hydrotropizm ujemny). Również i cieplik wywiera wpływ na kierunek łodygi (tennotropizm); temperatura wyższa, lecz nie przekraczająca pewnych granic, sprzyja wzrostowi. Zetknięcie z ciałami obcymi, ciśnienie (barotropizm). Uderzenia (plegetropizm) zatrzymują wzrost części, na którą oddziałują, powodując przez to […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy łodygi cz. 2

Ponieważ siła odśrodkowa nadaje łodygom kierunek wprost przeciwny temu, w jakim działa, możemy przyjąć, że ciążenie pobudza je do rośnięcia z dołu do góry. Pod jego wpływem zwalnia się wzrost górnej strony leżącej łodygi, przeciwnie, dolna rośnie prędzej, skąd pochodzi wygięcie ku górze i wyprostowanie młodszych (rosnących) części łodygi. Ponieważ łodyga, prostując się, odwraca wierzchołek […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Ruchy łodygi cz. 1

Wzrost a więc i kierunek łodygi zależy od wielu przyczyn zewnętrznych (ciążenia, światła, ciepła, wilgoci itd.). Pionowy wzrost łodygi do góry zależy od działania ciężkości; ten wpływ kierowniczy przyciągania ziemskiego na pędy nazywa się geotropizmem. Dla udowodnienia jego Kniglit wykonał już dawno następujące doświadczenia: Na kole, obracającym się na osi poziomej, umieszcza się kilka nasion […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 5

Ruchy protoplazmy stają się energiczniejsze pud wpływem ciepła, nie przekraczającego pewnych granic. Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury wstrzymują ruchy i mogą zabić plazmę. Słabe prądy elektryczne osłabiają ruch protoplazmy, silne ją zabijają. Protoplazma kurczy się pod wpływem pewnych pobudek. Tak działają wstrząśnienia, uderzenia, oparzenia, ciała chemicznie czynne, iskry elektryczne. Jeżeli działanie takie nie było […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 4

Łatwo zrozumieć, że w pierwszym przypadku zabarwienie liścia będzie jednostajniejsze i mocniejsze, niż w drugim. Wszystkie spostrzeżenia, wykonane na roślinach jawnokwiatowych i bezkwiatowych, stwierdziły, że w dobrym świetle rozproszonym ziarnka chlorofilowe przybierają położenie dzienne. Lecz istnieje wiele roślin, których ziarnka układają się na ściankach bocznych dopiero po wielogodzinnym pobycie w ciemności; w tych więc nie […]
Napisał
Grudzień 13, 2017

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 3

Zbliżając to doświadczenie do zjawisk, spostrzeżonych u pływek, wnosi Cohn, że tlen, wydzielający się pod wpływem światła z tylnej części pływki, która zawiera masy chlorofilowe, wprawia ją w ruch w kierunku przeciwnym. Teorię tę opiera się na spostrzeżeniu, że przeważnie promienie chemiczne niebieskiej części widma przyciągają pływki. Nie nadając zbyt ogólnego znaczenia wnioskom Cohn’a, należy […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 2

Zjawiska odżywiania (np. osmoza i inne) wywołują prądy w komórkach, a czynności ziarnek chlorofilowych można przypisać ich rozmieszczenie w komórkach miąższu zielonego, oraz kierowanie się ku światłu pływek wodorostów. Wiadomo, że pływki są zielone na całej powierzchni, prócz bezbarwnego dziobka przedniego. Gdy naczynie z wodą, w którym się znajdują, umieścimy na światło dzienne, zgromadzają się […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 1

Protoplazma jest substancją wrażliwą i ruchliwą; w każdej komórce żywej odbywa ona pewne ruchy, które niekoniecznie są w związku z ruchami sąsiednich komórek. Rzec można, że nieruchomość roślin pochodzi jedynie ze sztywności błon komórkowych, które przeszkadzają zmianie położenia całej rośliny. Jeśli komórka pozbawiona jest błony, lub warstwa błonnika, otaczająca ją, jest cienka i giętka, może […]
Napisał
Grudzień 31, 2016