Ruchy liści i kwiatów cz. 2

Położenie nocne charakteryzuje się składaniem blaszki liściowej i nabrzmieniem miąższu na równi z poduszeczką, umieszczoną u podstawy ogonka (nabrzmienie ruchowe, poduszeczką ta napełnia się wodą. Dla położenia dziennego przeciwnie charakterystycznym jest zupełne rozpostarcie powierzchni liściowej i osłabienie nabrzmienia ruchowego; poduszeczką staje się miękką i zawiera mało wody. Należy więc przypuścić, że zmiana położenia liści w […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 1

Liście podczas wzrostu ulegają na równi z pędem geotropizmowi i heliotropizmowi; odbywają też i ruchy obrotowe, czyli kołowanie, jak i pędy; siedliskiem tego ruchu jest zwykle ogonek; niemniej daje się on widzieć niekiedy w blaszce lub w obu częściach liścia. Ruchy liści. Kołowanie daje się widzieć szczególnie u Eucahjptus i u kamelii. Później, gdy skończy […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy łodygi cz. 4

Wąsy również jak i pędy zachowują zwykle stały kierunek skręcenia; u niektórych roślin jednak zakręcają się w rozmaitych kierunkach (przystęp — Bryonnia). Można wywołać skręcanie się wąsów i łodyg- wijących się, doprowadzając je do zetknięcia z obcym ciałem; zjawisko to łatwo się tłumaczy według tego, co wyżej powiedziano. Pod wpływem rozmaitych czynników wymienionych, wydłużenie międzywęźli […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy łodygi cz. 3

Strona przylegająca do wilgotnego ciała rośnie prędzej, stając się przez to wypukłą i kierując pęd ku suchemu ośrodkowi (hydrotropizm ujemny). Również i cieplik wywiera wpływ na kierunek łodygi (tennotropizm); temperatura wyższa, lecz nie przekraczająca pewnych granic, sprzyja wzrostowi. Zetknięcie z ciałami obcymi, ciśnienie (barotropizm). Uderzenia (plegetropizm) zatrzymują wzrost części, na którą oddziałują, powodując przez to […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy łodygi cz. 2

Ponieważ siła odśrodkowa nadaje łodygom kierunek wprost przeciwny temu, w jakim działa, możemy przyjąć, że ciążenie pobudza je do rośnięcia z dołu do góry. Pod jego wpływem zwalnia się wzrost górnej strony leżącej łodygi, przeciwnie, dolna rośnie prędzej, skąd pochodzi wygięcie ku górze i wyprostowanie młodszych (rosnących) części łodygi. Ponieważ łodyga, prostując się, odwraca wierzchołek […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy łodygi cz. 1

Wzrost a więc i kierunek łodygi zależy od wielu przyczyn zewnętrznych (ciążenia, światła, ciepła, wilgoci itd.). Pionowy wzrost łodygi do góry zależy od działania ciężkości; ten wpływ kierowniczy przyciągania ziemskiego na pędy nazywa się geotropizmem. Dla udowodnienia jego Kniglit wykonał już dawno następujące doświadczenia: Na kole, obracającym się na osi poziomej, umieszcza się kilka nasion […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 5

Ruchy protoplazmy stają się energiczniejsze pud wpływem ciepła, nie przekraczającego pewnych granic. Zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury wstrzymują ruchy i mogą zabić plazmę. Słabe prądy elektryczne osłabiają ruch protoplazmy, silne ją zabijają. Protoplazma kurczy się pod wpływem pewnych pobudek. Tak działają wstrząśnienia, uderzenia, oparzenia, ciała chemicznie czynne, iskry elektryczne. Jeżeli działanie takie nie było […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 4

Łatwo zrozumieć, że w pierwszym przypadku zabarwienie liścia będzie jednostajniejsze i mocniejsze, niż w drugim. Wszystkie spostrzeżenia, wykonane na roślinach jawnokwiatowych i bezkwiatowych, stwierdziły, że w dobrym świetle rozproszonym ziarnka chlorofilowe przybierają położenie dzienne. Lecz istnieje wiele roślin, których ziarnka układają się na ściankach bocznych dopiero po wielogodzinnym pobycie w ciemności; w tych więc nie […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Rozpowszechnianie bakterii cz. 4

Największą jest ilość bakterii w głębokości 20 – 30 cm., po czym spada ona gwałtownie, wreszcie na głębokości 3 do 5 metrów ziemia jest jałową, jak świadczą o tym zgodnie liczne badania bakteriologów z Kochem i Fraenklem na czele. Takie rozmieszczenie bakterii w ziemi tłumaczy się tym, że dostają się bakterie do ziemi z powietrza, […]
Napisał
3 marca, 2017

Rozpowszechnianie bakterii cz. 3

Co się tyczy odmian chorobotwórczych, to Koch w 1884 roku pierwszy stwierdził w wodzie obecność zarazków cholery, w studniach znaleziono również w czasie epidemii laseczniki tyfusu. Tern też się tłumaczy zalecane przez lekarzy używanie do picia w czasie epidemii cholery i tyfusu jedynie wody przegotowanej; przez gotowanie bowiem zarazki zostają zniszczone. Najliczniej bez wątpienia uposażone […]
Napisał
3 marca, 2017