Rozmnożenie plechowców cz. 3

Opiszemy tu pieczarkę (Ayaricus campestris), hoduję ją na gnoju końskim, umieszczonym w piwnicach w taki sposób, ażeby temperatura była zawsze jednakowa, i żeby można było utrzymywać pożądany stopień wilgoci. Biała masa tego grzyba, czyli grzybnia, wprowadzona do gnoju, tworzy włókna (strzępki), rositące wzdłuż źdźbeł słomy i w ciągu kilku tygodni niczym nie objawiające się na […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozmnożenie plechowców cz. 2

Powstawanie zarodników. Zarodniki mogą powstawać dwojakim sposobem: albo wewnątrz przeznaczonych ku temu komórek (zarodnie, woreczki, blaszki), nazywają się wtedy wewnętrzne, lub też na powierzchni komórek albo nici — i są zewnętrzne. Formę przejściową pomiędzy bezpłciowymi zarodnikami a jajem właściwym spotykamy u niektórych wodorostów; protoplazma komórek specjalnych dzieli się tu na bardzo liczne części, zaopatrzone w […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozmnożenie plechowców cz. 1

U plechowców, t. j. wodorostów i grzybów, istnieją zwykle jaja i zarodniki, jak i u innych roślin, lecz nie bywa regularnej zmiany pokoleń. Jaja i zarodniki spotykają się często u jednej rośliny; ich powstawanie zależy w znacznym stopniu od zmian w otoczeniu rośliny, powodujących przyśpieszenie lub wstrzymanie odżywiania. Jajo u plechowców. A. Morsztyny mają bardzo […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozmnażanie się mchów

Rozmnażanie mchów. Mchy, jak i paprotniki, mają dwie formy roślinne: jedna, zaopatrzona w organa rozrodcze, odpowiada przedrośli paprotników, druga, wegetacyjna, równoległa jest do pędów liściastych tych ostatnich. Jednak obie te gromady roślin bezkwiatowych różnią się w wielu punktach. Przyglądając się pędom liściastym mchu (np. plonnika), zauważymy na szczycie niektórych gromadki nitówek i plemni, otoczonych miseczką […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozmnażanie się paprotników cz. 2

Skrzypy, rośliny zbliżone do paproci, mają przedrośle rozdzielne: na jednych powstają plemnie, na innych rodnie; lecz niepodobna wśród zarodników odróżnić, jakie dadzą męskie a jakie żeńskie przedrośle. Te dwie gromady, mające jednakowe zarodniki, odróżniamy od trzeciej klasy — widłaków, które mają zarodniki dwojakiego rodzaju: wielkie (macrosporae) i małe (microsporae); z pierwszych powstaję, przedrośle żeńskie (rodniowe), […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozmnażanie się paprotników cz. 1

Paprotniki. Za przedmiot badania może tu służyć paproć zwyczajna. Na dolnej powierzchni liści jej ukazują się w lecie plamy brunatne, t. zw. kupki; są to skupienia włosków naskórka, z których jedne kończą się ostro, drugie zaś zaokrągloną główką. Pierwsze nazywamy nitewkami, drugie zarodniami. Kupki często bywają otoczone zatoijką. Wewnątrz zarodni tworzą się drogą dzielenia komórki […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 5

Pośrednim nazywa się, gdy pyłek przeniesiony zostaje na słupek innego kwiatu; dzieje się to w kwiatach niezupełnych (mających słupek na innym kwiecie, niż pręciki), oraz w doskonałych, u których bądź pręciki rozwijają się wcześniej (dzwonki, bodziszek i inne), y bądź słupek (kokornak, ciemiernik i inne). Wiatr i owady mają wielki udział w roznoszeniu pyłków. Gdy […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 4

Jądra te otaczają się protoplazmą, oddzielają się błonami, tworząc miąższ, który nazywa się endospermą. Wkrótce kilka komórek u góry woreczka powiększa się i wydłuża wrzecionowato: są to korpuskule. Niebawem każda z nich dzieli się na dwa piętra: dolne jest wielką komórką, której jądro tworzy oosferę (jajo) i jedną komórkę pomocniczą. Górne zaś, nierównie mniejsze, dzieli […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 3

Zalążki, rozwijające się na brzegach listków owocowych, składają się z masy spodkowej miąższu, okrytej jedną lub dwiema osłonkami. U roślin okrytonasiennych sprawa ta odbywa się w sposób następujący: Nasamprzód spostrzegamy w młodym zalążku jedną z komórek, rozwijającą się więcej od innych. Jest to przyszły woreczek zarodkowy; jądro jego dzieli się na dwa, i każde z […]
Napisał
Grudzień 31, 2016

Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 2

Obie komórki oddzielone są tylko błonką białkowatą, która się wchłania następnie, tak, że tylko obecność dwóch jąder świadczy o podziale pierwotnej komórki. Rozdzielenie to jest nadzwyczaj ważne: oba jądra nie tylko różnią się kształtem, budową i reakcjami, ale i czynnością: tylko jądro małej komórki bierze udział w zapłodnieniu; jest to jądro rozrodcze; jądro wielkiej komórki […]
Napisał
Grudzień 30, 2016