Bakterie roślin motylkowych cz. 3

Temperatura sprzyjająca rozwojowi tych bakterii waha się między 10 a 40 stopniami C. Przy hodowaniu sztucznym giną ono w temperaturze około 60, dopóki jednak znajdują się w brodawce korzonkowej, a zatem w warunkach naturalnych, znoszą ogrzewanie do 90 – 95 C. przez przeciąg pięciu minut. Żyć one mogą zarówno w słabo kwaśnym jak i w […]
Napisał
17 grudnia, 2017

Bakterie roślin motylkowych cz. 2

Rolnicy i chemicy rolni już wtedy a priori przypisywali roślinom motylkowym zdolność posiłkowania się wolnym azotem atmosfery, przeciwko czemu powstawali botanicy, twierdząc zgodnie z doświadczenia Boussingaulfa, że jedynym źródłem pokarmu azotowego dla roślin mogą być tylko chemiczne związki azotu, w ziemi zawarte. Powstał wtedy spór, któremu kres położyli w roku 1886 Helriegel i Wilfarth ogłoszeniem […]
Napisał
17 grudnia, 2017

Bakterie roślin motylkowych cz. 1

Pakt, że rośliny motylkowe odznaczają się jakąś odrębną własnością, mocą której użyźniające oddziaływają na glebę, znanym był już z dawien dawna, świadczą o tym choćby wzmianki o nim w „Historia naturalis” Pliniusza, istota jednak tego dziwnego zjawiska przez długie, bardzo długie czasy, spowitą była w gęstą mgłę tajemnicy; impuls do wyświetlenia jej dali rolnicy, a […]
Napisał
17 grudnia, 2017

Rozpowszechnianie bakterii cz. 6

Stale zamieszkujące wewnątrz ziemi bakterie należą przeważnie do rzędu laseczek; większość odznacza się zdolnością tworzenia nader trwałych zarodników, co daje możność tym bakteriom opierania się szkodliwemu działaniu suszy lub też mrozom. Najbardziej pospolitymi są, zwłaszcza w warstwach powierzchownych, tak zw. laseczniki sienne i lasecznik korzonkowy, znany przyjaciel roślin motylkowych Prócz tych występuje cały szereg odmian, […]
Napisał
17 grudnia, 2017

Rozpowszechnianie bakterii cz. 5

Charakter gleby, mianowicie jej własności chemiczne i fizyczne również wielki mają wpływ na zawartość bakterii: najmniej bakterii znajdujemy w glebach mokrych, kwaśnych – odwodnione, dodatek wapna, jak wykazały odpowiednie badania , zwiększa ilość bakterii w tego rodzaju glebach. Ilość bakterii w ziemi uprawnej, jak przypuszczać należy na zasadzie najświeższych w tym kierunku doświadczeń, zależną jest […]
Napisał
17 grudnia, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 7

Kwiat ulega geotropizmowi i heliotropizmowi; wiadomo, że w ciągu dnia kwiat obraca się w ślad za biegiem słońca, a przynajmniej, zwraca się ku stronie najlepiej oświetlonej. Rozwinięty kwiat wykazuje w rozmaitych częściach swoich ruchy, z których jedne są wywołane, drugie niezależne. Podczas zapylania pręciki ruty, berberysu itd., zbliżają się kolejno do znamienia, w miarę tego, […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 6

Roślina bengalska Desmodium gyrans (wahadlnik), wykonywa dwa ruchy jednocześnie: jej liście pierzaste, trójlistkowe, składają się z jednego listka nieparzystego, 10 cm. długości, i dwóch wąskich bocznych, których długość nie przewyższa dwóch centymetrów. Listek większy podnosi się pod wpływem światła, opuszcza się, gdy niebo się zachmurza. W chwili największego podniesienia, około południa, jeśli temperatura jest wysoka, […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 5

Przy bliższym zbadaniu wydawało się omytym z powierzchni, lecz nie rozpuszczonym, a ciecz dzbanuszków nie zawierała śladu peptonów. Należy więc przypuścić przynajmniej, że dzbanusznik nie jest rośliną mięsożerną, chociaż stale znajdują się owady zmarłe na dnie jego dzbanuszków. Wielu innych badaczy podziela to samo zdanie względem innych roślin, uważanych za mięsożerne. Zagadnienie nie jest rozwiązane […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 4

Żywolist muchołówka (Dionea muscipula) pozbawiona jest ruchów sennych; posiada niemniej wielką draźliwość. Jest to najbardziej znany przykład roślin mięsożernych. U tej rośliny, przy dotknięciu owada, zbliżają się raptownie obie połowy blaszki liściowej, stykając się górną powierzchnią, i zostają w tern położeniu, dopóki trwa ruch pojmanego owada. Dawniej jeszcze Ellis i Curtis przypuszczali, że roślina żywi […]
Napisał
13 grudnia, 2017

Ruchy liści i kwiatów cz. 3

Liście mimozy czułej przybierają podobnież jak u robinii położenie nocne bardzo widoczne; posiadają one prócz tego własność stulania listków nawet podczas dnia, przy najmniejszym wstrząśnieniu. Niektóre inne rośliny, pomiędzy którymi wymieniają żywolist – muchołówkę i rosiczkę, są czułe w równym stopniu jak mimoza. Zjawisko to tłumaczy się drażliwością protoplazmy, która kurcząc się wyciska wodę z […]
Napisał
13 grudnia, 2017