Rozpowszechnianie bakterii cz. 1

Ponieważ życie bakterii związane jest z materią organiczną, rozpowszechnienie zaś tej ostatniej  w przyrodzie jest nader wielkie, rozległe też są granice występowania bakterii. Najmniej stosunkowo bakterii zawiera powietrze, lecz i tu zanieczyszczenie drobnoustrojami często bywa znaczne w zależności od warunków. Drobnoustroje powietrza pochodzą z wody lub też z ziemi dzięki mechanicznym czynnikom, powodującym oderwanie się drobnych cząsteczek zarówno od bakterii stałej, jak też płynnej. Im bardziej sprzyjają warunki takiej wędrówce materii tym większe będzie oczywiście zanieczyszczenie powietrza przez bakterie.

Powietrze miejskie jest najobficiej uposażone w bakterie, przy czym w miesiące letnie, gdy ilość kurzu, unoszącego się z ulic jest większą wzrasta również ilość bakterii w powietrzu; przeciwnie w dnie dżdżysto ilość ta jest mniejszą. Przeciętne obliczenia wskazują, że metr sześcienny powietrza zawiera od 100 do 200 osobników bakteryjnych, obliczenie to jednak odnosi się do tz. wolnej atmosfery, powietrze miejskie, zwłaszcza w miastach ludnych, jest bez porównania silniej zanieczyszczono. Wzniesienie danej miejscowości również ma tu duże znaczenie, w górze bowiem warstwy powietrza zawierają mniej bakterii, stąd też powietrze górskie jest prawie zupełnie jałowym pod względem bakteriologicznym.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Poznań- kruszywo
  kruszywo Poznań
  nieruchomości mokotów
  Nieruchomości Szczecin
  nietolerancja laktozy
  niszczarki HSM
  noclegi pracownicze lublin
  noclegi pracownicze w żyrardowie
  Noclegi w Dębkach i okolicy
  Noclegi w Jastarni