Rozrastanie się i rozwój roślin cz. 4

Jądra te otaczają się protoplazmą, oddzielają się błonami, tworząc miąższ, który nazywa się endospermą.

Wkrótce kilka komórek u góry woreczka powiększa się i wydłuża wrzecionowato: są to korpuskule.

Niebawem każda z nich dzieli się na dwa piętra: dolne jest wielką komórką, której jądro tworzy oosferę (jajo) i jedną komórkę pomocniczą. Górne zaś, nierównie mniejsze, dzieli się dwiema przegródkami na krzyż, tworząc rozetkę.

Komórka pomocnicza, bardzo mała, wciska się przed zapłodnieniem między komórki rozetki, rozsuwa je i wchłania się następnie, zostawiając próżne miejsce, przez które można się dostać do oosfery. Dlatego też nazwano ją komórką kanałową.

piasek warszawa

Zapłodnienie. Jądra rozrodcze czyli gamety jawnokwiatowych zawarte są, jak widzieliśmy, jedne, męskie, w pyłku, drugie, żeńskie, w woreczku zarodkowym: pierwsze jest jądrem rozrodczym, drugie oosferą. Dla zapłodnienia koniecznem jest, ażeby oba jądra połączyły się i zmieszały nie tylko swoje nici chromatynowe, ale i otaczające je części protoplazmatyczne, tworząc jajo zapłodnione.

Przeniesienie pyłku na słupek odbywa się rozmaicie. Zapylenie nazywa się bezpośrednim, jeśli Pyłek przenosi się wprost z pręcików na znamię tego samego kwiatka; zdarza się to u kwiatów zupełnych (t. j. mający cli i pręciki i słupek) normalnych.

piasek warszawa