Rozmnożenie plechowców cz. 3

Opiszemy tu pieczarkę (Ayaricus campestris), hoduję ją na gnoju końskim, umieszczonym w piwnicach w taki sposób, ażeby temperatura była zawsze jednakowa, i żeby można było utrzymywać pożądany stopień wilgoci.

Biała masa tego grzyba, czyli grzybnia, wprowadzona do gnoju, tworzy włókna (strzępki), rositące wzdłuż źdźbeł słomy i w ciągu kilku tygodni niczym nie objawiające się na zewnątrz.

Po upływie tego czasu ukazują się na powierzchni brodawki, które, wyrastając, przybierają kształt charakterystyczny pieczarki; składają się one z nóżki walcowatej, na której mieści się półkulisty kapelusz. Jest to organ rozmnożenia, który często niesłusznie uważają za cały grzyb.

dochodzenie odszkodowań poznań

Brzeg kapelusza przymocowany jest do nóżki błoną, która pęka podczas dojrzewania. Widzimy wtedy na dolnej powierzchni blaszki na których mieszczą, się zarodniki. Przecięcie tych blaszek wykazuje pod mikroskopem, że powierzchnia ich usiana jest komórkami, które nazywają się podstawkami, na każdej z nich znajdują się po dwa zaodniki, umieszczone na cienkich wydłużeniach (sterigmy).

Warstwę utworzoną z tych podstawek nazywają obłóczką. W pieczarce okrywa ona promieniście ułożone składki (blaszki i kapelusza ; u boletusa wyścieła wnętrze rurek walcowatych, znajdujących się na spadzistej powierzchni kapelusza.

Zarodniki, utworzone na podstawkach, spadając na grunt właściwy, kiełkują i wydają strzępki grzybni, które wyżej nazwaliśmy białą masą pieczarki.

dochodzenie odszkodowań poznań