Ruchy liści i kwiatów cz. 5

Przy bliższym zbadaniu wydawało się omytym z powierzchni, lecz nie rozpuszczonym, a ciecz dzbanuszków nie zawierała śladu peptonów. Należy więc przypuścić przynajmniej, że dzbanusznik nie jest rośliną mięsożerną, chociaż stale znajdują się owady zmarłe na dnie jego dzbanuszków. Wielu innych badaczy podziela to samo zdanie względem innych roślin, uważanych za mięsożerne. Zagadnienie nie jest rozwiązane i pozostanie takiem, dopóki nie dowiodą, że peptony, jeśli one się tworzą, wnikają do rośliny.

Ruchami niezależnymi, czyli autonomicznymi, nazywają się te, które wywołuje zmienność periodyczna w zjawiskach odżywiania.

Liść wyrabia nowe materiały żywnościowe dopiero po zużyciu przez łodygę już nagromadzonych ; cukier np. wytwarza się wtedy, gdy wchłonięty został cały zapas z liścia. Stąd pochodzą wahania zdolności osmotycznej, objawiające się w nabrzmiewaniu lub rozluźnieniu komórek, zwłaszcza u podstawy ogonka liściowego.

Niektóre rośliny wykonywają bardzo charakterystyczne ruchy niezależne, których periodyczność zasługuje na uwagę.