Wrażliwość i ruchy protoplazmy cz. 2

Zjawiska odżywiania (np. osmoza i inne) wywołują prądy w komórkach, a czynności ziarnek chlorofilowych można przypisać ich rozmieszczenie w komórkach miąższu zielonego, oraz kierowanie się ku światłu pływek wodorostów.

Wiadomo, że pływki są zielone na całej powierzchni, prócz bezbarwnego dziobka przedniego. Gdy naczynie z wodą, w którym się znajdują, umieścimy na światło dzienne, zgromadzają się w części oświetlonej. Ruch ten wywołuje działanie światła.

Colin wykonał doświadczenie, które wykazuje rolę czynników fizycznych (ciężkość, ciepło, światło i t. d.) w podobnych ruchach. Spostrzegł on nasamprzód, że wystawione na światło pływki poruszają się zawsze ku niemu po linii prostej, zwrócone bezbarwnym koniuszkiem, kiedy zabarwiona część obrócona jest w stronę przeciwną.

dachy lublin

Powtóre, pływki te w ciemności obracają się zarówno na prawo lub na lewo; pod wpływem zaś światła kierunek obrotu jest zawsze stały. Eugleny np. zawsze obracają się w kierunku dziennego obrotu ziemi.

Aby mieć wyobrażenie o przyczynach, wywołujących te pozornie wyglądające na dowolne ruchy pływków, Golin urządził sztuczne pływki z kawałeczków kredy, pokrytych lakierem na całej powierzchni, prócz zaostrzonego końca. Kładąc je do wody podkwaszonej, zauważył, że zawsze poruszają się lakierowaną stroną naprzód, podczas gdy kwas węglowy wydzielał się u ostrego końca.

dachy lublin

To Cię zainteresuje:

– Zwyżki wynajem Lublin