Wspólne pożycie w porostach

Porosty są roślinami plechowymi, które mogą istnieć w najmniej przyjaznych warunkach otoczenia. To w postaci blaszek suchych lub galaretowatych, to jako utwory listowate lub krzewiaste pokrywają one grunta jałowe, obnażone skały, korę drzew itd. Porosty uważane są dziś za rośliny złożone; każdy z nich jest spółką jednego grzyba z jednym wodorostem, prawdziwym pożyciem wspólnym, którego […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Fermenty i mikroby cz. 2

Bakterie bardzo są liczne i wykazują rozmaite stopnie pasożytnictwa; według prof. Trabuta, możemy rozróżnić: 1) Bakterie, które, zdaje się, nie mogą istnieć na zewnątrz organizmów zwierzęcych; będąc pasożytami jednego lub kilku gatunków, mogą wywołać mniej lub więcej poważne zaburzenia, np. bakcylle gruźlicze i wścieklizny. 2) Bakterie, które nie tylko dostają się do organizmów żywych i […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Fermenty i mikroby cz. 1

Sacharomycetes (drożdżaki) są to grzybki, których plecha składa się z komórek okrągłych, wyrastających jedne z drugich przez pączkowanie. Prawie wszystkie są fermentami alkoholowymi czyli drożdżami. Te z nich, które żyją jako pasożyty na owocach, żywią się cukrem, który w obecności tlenu powietrza rozkładają na kwas węglowy i wodę. Ta faza ich istnienia nazywa się powietrzną […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Pasożytnictwo i pożycie wspólne cz. 2

Uredineae (Rdze) są pasożytami niszczącymi rośliny pól i lasów. Puccinia graminis (rdza zbożowa) rozmnaża się na zbożach, przenosząc się z jednej roślinki na drugą i powodując na wiosnę i na początku lata rdzę pomarańczową. Rozwija na sam przód zarodniki letnie, które szerzą zarazek na wszystkie strony. W późnej jesieni tworzą się zarodniki zimowe (teleutosporae), kształtu […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Pasożytnictwo i pożycie wspólne cz. 1

Gdy rośliny niezdolne są same brać pożywienia z gruntu lub powietrza, muszą się połączyć dla podtrzymania istnienia swego z innymi istotami, które je żywią, a które mogą być albo zwierzętami, albo roślinami. Połączenie to niekiedy bywa korzystne dla obu, jak w wypadku wspólnego pożycia (symbiozy), najczęściej jednak daje się widzieć pasożytnictwo zupełne, tj. pasożyt zanurza […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Tkanki cz. 6

Tkanki przewodniczące Tkanki te istnieją tylko u roślin jawnokwiatowych i paprotników, tj. u roślin, posiadających prawdziwe korzenie. Należą tu: tkanka naczyniowa i łykowa. Pierwsza utworzona jest z naczyń (rurek) drzewnych, kropkowanych, pierścieniowych lub wężownicowatych, przenoszących wciągniętą przez włośniki wodę do wszystkich części rośliny, szczególnie zaś do liści. Tkanka więc ta prowadzi nieprzerobione soki, składające się […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Tkanki cz. 5

Tkanki okrywające Tkanki te zasługują na szczególną uwagę; ochraniają one roślinę od wysychania i służą jej za tarczę. Naskórek z wioskami lub bez nich jest na powierzchni kutynizowany, tworząc naskórek. W niem się znajdują otworki (szparki), przez które powietrze może się dostawać do wnętrza tkanek. Często pokryty bywa wydzieliną woskową (Eucalyptus, Iris, Ceroxylon z Peru), […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Tkanki cz. 4

Tkanki wydzielające Tkanki te zawierają w swoich komórkach lub w swoich kanałach substancje, których roślina nie używa na pożywienie; zdaje się, że są to ostatki sprawy odżywczej. Są to kryształy szczawianu i węglanu wapnia (rafidy i cystolity), garbniki, olejki eteryczne, gumy, smoły itd., z których korzysta przemysł na szeroką skalę. Jako organy wydzielania służą albo […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Tkanki cz. 3

Tkanka przyswajająca Miąższ chlorofilowy zabarwiony jest na zielono chloroleucy fami; obfitują weń części roślin wystawione na światło, a zwłaszcza liście. Ziarnka chlorofilu mnożą się przy pomocy dzielenia; żółkną, jeśli roślina zostaje w ciemności (roślina wyploniuna). Chloroleucyty mieszczą się w protoplazmie u powierzchni komórki i zmieniają położenie swoje w ten sposób, ażeby przejąć jak najwięcej promieni […]
Napisał
Grudzień 14, 2016

Tkanki cz. 2

Tkanki twórcze Są to te, z których powstają wszystkie inne. Znajdują się one na końcach osi rośliny, a więc na końcu korzenia i pędów. Ustawiczne dzielenie się icli komórek sprawia wzrost rośliny. Często dają, się widzieć wśród zróżniczkowanych już tkanek, tj. w samem ciele rośliny, nowe tkanki twórcze czyli merystemy drugorzędowe, które, również jak i […]
Napisał
Grudzień 13, 2016