Bakterie - Archiwum

Rozpowszechnianie bakterii cz. 6

Stale zamieszkujące wewnątrz ziemi bakterie należą przeważnie do rzędu laseczek; większość odznacza się zdolnością tworzenia nader trwałych zarodników, co daje możność tym bakteriom opierania się szkodliwemu działaniu suszy lub też mrozom. Najbardziej pospolitymi są, zwłaszcza w warstwach powierzchownych, tak zw. laseczniki sienne i lasecznik korzonkowy, znany przyjaciel roślin motylkowych Prócz tych występuje cały szereg odmian, […]

Rozpowszechnianie bakterii cz. 5

Charakter gleby, mianowicie jej własności chemiczne i fizyczne również wielki mają wpływ na zawartość bakterii: najmniej bakterii znajdujemy w glebach mokrych, kwaśnych – odwodnione, dodatek wapna, jak wykazały odpowiednie badania , zwiększa ilość bakterii w tego rodzaju glebach. Ilość bakterii w ziemi uprawnej, jak przypuszczać należy na zasadzie najświeższych w tym kierunku doświadczeń, zależną jest […]

Rozpowszechnianie bakterii cz. 4

Największą jest ilość bakterii w głębokości 20 – 30 cm., po czym spada ona gwałtownie, wreszcie na głębokości 3 do 5 metrów ziemia jest jałową, jak świadczą o tym zgodnie liczne badania bakteriologów z Kochem i Fraenklem na czele. Takie rozmieszczenie bakterii w ziemi tłumaczy się tym, że dostają się bakterie do ziemi z powietrza, […]

Rozpowszechnianie bakterii cz. 3

Co się tyczy odmian chorobotwórczych, to Koch w 1884 roku pierwszy stwierdził w wodzie obecność zarazków cholery, w studniach znaleziono również w czasie epidemii laseczniki tyfusu. Tern też się tłumaczy zalecane przez lekarzy używanie do picia w czasie epidemii cholery i tyfusu jedynie wody przegotowanej; przez gotowanie bowiem zarazki zostają zniszczone. Najliczniej bez wątpienia uposażone […]

Rozpowszechnianie bakterii cz. 2

Co się tyczy gatunków, występujących w powietrzu, to należą one przeważnie do grupy ziarniaków i niektóre odznaczają się własnościami chorobotwórczymi. Trafiają się jednak również i postacie pałeczkowate, a Cornet pierwszy stwierdził obecność w powietrzu laseczek gruźlicy. Dla rolnictwa, w ścisłym pojęciu, obecność bakterii w powietrzu ma znaczenie o tyle, że mogą tu być gatunki, powodujące […]

Rozpowszechnianie bakterii cz. 1

Ponieważ życie bakterii związane jest z materią organiczną, rozpowszechnienie zaś tej ostatniej  w przyrodzie jest nader wielkie, rozległe też są granice występowania bakterii. Najmniej stosunkowo bakterii zawiera powietrze, lecz i tu zanieczyszczenie drobnoustrojami często bywa znaczne w zależności od warunków. Drobnoustroje powietrza pochodzą z wody lub też z ziemi dzięki mechanicznym czynnikom, powodującym oderwanie się […]

Bakterie jako organizmy cz. 16

Wręcz przeciwnym symbiozie jest antagonizm między poszczególnymi odmianami bakterii. Antagonizm polega na tein, że pewno odmiany wywierają ujemny wpływ na życie odmian innych, stwarzając przez swe życiowe procesy takie warunki w danym środowisku, których jedna z wrogich sobie odmian znieść nie może, lub też, przez które skrępowaną jest w swych przejawach życiowych. Znanym jest np. […]

Bakterie jako organizmy cz. 15

Ze względu na sposób zachowania się jednych odmian bakterii względem drugich, podzielić je można na dwie grupy: odmiany współżyjące (symbioza) i współwalczące (antagonizm). Pierwsze wzajemnie sobie pomagają, a sojusz ten bywa czasem tak niezbędnym, że często pewne odmiany bakterii w danym środowisku egzystować; mogą jedynie w obecności innej odmiany, z pierwszą sprzymierzonej, tak np. życie […]

Bakterie jako organizmy cz. 14

Z powyższego szkicu dowiedzieliśmy się, jak te lub inne czynniki zewnętrzne wpływają na te lub inni odmiany bakterii i gdyby w danym środowisku, czy to w ziemi czy w nawozie, w organizmie zwierzęcym lub roślinnym występowała jedna jedynie grupa bakterii, wtedy łatwo byłoby przewidzieć, jakie warunki najodpowiedniejszymi byłyby dla wzmożenia lub stłumienia jej rozwoju, nie […]

Bakterie jako organizmy cz. 13

Co się tyczy wpływu wilgoci na rozwój bakterii, to zrozumiałym jest to już choćby z lego względu, że woda jest niezbędnym składnikiem ciała bakterii. Wytrzymałość jednak bakterii na nieodpowiedni stopień wilgotności środowiska, w jakiem żyją. jest bardzo różną dla odmian poszczególnych: gdy jedne nawet nie tworząc zarodników, zdolne są bardzo długo, bo nieraz całe miesiące […]