Bakterie - Archiwum

Bakterie jako organizmy cz. 12

Obecnie na zasadzie optimum temperatury, dzielą bakterie na trzy grupy: lubiących ciepło opt. 50 – 55 stopni C. lubiących chłód opt. 15 – 0 stopni C średniaków 37 stopni C., do ostatniej kategorii należą wszystkie chorobotwórcze odmiany. Zarówno zbytnie podniesienie temperatury ponad określone „maximum”, jak też i obniżenie właściwego dla danej odmiany ,minimum” oczywiście zawsze […]

Bakterie jako organizmy cz. 11

Z kolei rozpatrzeć należy zależność rozwoju bakterii od temperatury, a zależność ta jest niezmiernej doniosłości. Ogólnie biorąc granico krańcowe pod tym względom są bardzo szerokie, wahają się bowiem pomiędzy 0 a 70 stopni C. Każda odmiana bakterii posiada trzy tzw. kardynalne punkty temperatury: „minimum”, tj. pewną najniższą temperaturę, przy której rozwój jest jeszcze możliwym; następnie […]

Bakterie jako organizmy cz. 10

Źródłem siarki oraz wodoru jest dla bakterii materia organiczna, na której żyją. Z kolei zapoznać się należy ze źródłami materii mineralnych, wchodzących w skład ciała bakterii. Należą tutaj: chlor, fosfor, sód, potas, magnez i wiele innych, wszystkie te pierwiastki czerpią komórki bakteryjne z łatwo rozpuszczalnych soli tych pierwiastków, a ilość zapotrzebowania każdego z nich różną […]

Bakterie jako organizmy cz. 9

Bakterie, jak już zaznaczyłem, w większości wypadków pozbawione są chlorofilu, a więc tego składnika, dzięki któremu u roślin wyższych zielonych odbywa się przyswajanie węgla z kwasu węgłowego powietrza, stąd też jedynym źródłem pokarmu węglowego dla bakterii jest materia organiczna. Jedne z nich w tym celu napadają na żyjące organizmy świata zwierzęcego lub roślinnego, nazywamy je […]

Bakterie jako organizmy cz. 8

Jak wykazały odpowiednie studia, ciało bakterii składa się z wody i suchej masy, w skład zaś tej ostatniej wchodzą substancje białkowe i pewne związki mineralne, prócz tego w ciele niektórych bakterii stwierdzono obecność krochmalu, a nawet drzewnika (celulozy). Woda stanowi od 80 do 90 procent  ciała bakterii, jest toż niezbędnym warunkiem ich życia; znaczenie jej […]

Bakterie jako organizmy cz. 7

Przez rozpęknięcie się błony bakteryjnej zarodnik wydostaje się na zewnątrz. Przez czas trwania nieprzyjaznych warunków pozostaje on w uśpieniu, budzi się wtedy dopiero, gdy warunki niekorzystne: temperatura, wilgotność i zasobność odżywcza środowiska zmienia się w kierunku dodatnim, łub też, gdy dzięki zewnętrznym czynnikom mechanicznym (wiatr np.) dostanie się na grunt odpowiedni. Wtedy zarodnik „kiełkuje”, błona, […]

Bakterie jako organizmy cz. 6

Nie zawsze powstałe z podziału komórki bakteryjne trzymają się oddzielnie; często przyczepia się jedna do drugiej, tworząc pary, jak np. niektóre z ziarniaków, nazywamy je wtedy dwójniakami lub diplokokkami; często znów powstają całe łańcuchy jak np. u laseczek karbunkułu; gdy w łańcuchy takie łączą się ziarniaki, mówimy wtedy o paciorkowcach, czyli stroptokokach; jeśli ziarniaki łączą […]

Bakterie jako organizmy cz. 5

Najważniejszą cechą każdego żywego organizmu jest jogo zdolność rozrodcza, wielką gra ona rolę w walce o byt o swe istnienie, w walce, jaką od wieków staczać muszą na tej tu ziemi wszystkie osobniki świata roślinnego i zwierzęcego. Jakąż jest ta zdolność u bakterii i jak ona się przejawia? Jak zauważyłem już na wstępie, rozmnażają się […]

Bakterie jako organizmy cz. 4

Z tego też powodu obecna systematyka bakterii, oparta na ich formie zewnętrznej, jest słabą bardzo stroną bakteriologii, jako nauki. Rozmiary bakterii są bardzo nieznaczne i wyrażają się one w tysiącznych częściach milimetra, czyli mikronach, a są nawet niektóre tak małe, że najsilniejsze obecnie powiększenia nie są w stanie ich uwidocznić; do takich np. należą według […]

Bakterie jako organizmy cz. 3

Ciało niektórych bakterii otoczone jest galaretowatą masą, zwaną otoczką. Dzięki obecności błonki, okrywającej protoplazmę komórki bakteryjnej, posiadają ono pewną określoną formę, pewien kształt właściwy poszczególnym grupom tych drobnoustrojów. Odróżniamy więc bakterie: a) kulisto (ziarniaki, kokki, mikrokokki); b) pałeczkowate (bacylo, laseczniki, laseczki), mające postać krótszych lub dłuższych pałeczek; c) przecinkowate (vibrio), posiadające kształt przecinka; pod nazwą […]