Bakterie - Archiwum

Bakterie jako organizmy cz. 2

Lewenhouk, Dujardin i cały szereg innych uczonych zaliczali bakterie na razie do świata zwierzęcego, dopiero Golin w 1859 roku przez ścisłe badanie życiowych przejawów bakterii wskazał, że należą one do świata roślinnego. Go się tyczy botanicznego stanowiska bakterii, to nie jest ono jeszcze ściśle określono, stoją, ono bowiem na granicy pomiędzy wodorostami (glonami) a grzybami, […]

Bakterie jako organizmy cz. 1

Choć bakteriologia uważaną jest za naukę młodą to jednak pierwociny jej sięgają bardzo odległych czasów. Na istnienie bakterii jako organizmów chorobotwórczych wskazuje bowiem już uczony pisarz rzymski Warron (Marcus Terentius Yarron), w dziele którego „Do re rustica” napisanym mniej więcej 2000 lat temu czytamy: „si gua sunt loca palustria crescunt animalia quaedara minuta, quae non […]