Tkanki cz. 3

Tkanka przyswajająca

Miąższ chlorofilowy zabarwiony jest na zielono chloroleucy fami; obfitują weń części roślin wystawione na światło, a zwłaszcza liście. Ziarnka chlorofilu mnożą się przy pomocy dzielenia; żółkną, jeśli roślina zostaje w ciemności (roślina wyploniuna).

Chloroleucyty mieszczą się w protoplazmie u powierzchni komórki i zmieniają położenie swoje w ten sposób, ażeby przejąć jak najwięcej promieni słonecznych: zajmują one górną i dolną ściankę komórek liścia przy slabem oświetleniu lub w ciemności, a przenoszą się na boczne ścianki na prostem świetle słonecznem.

Przed opadaniem liści ziarnka chlorofilowe rozpuszczają się w protoplazmie i wchłaniają się razem z nią; w komórkach zaś opadających liści zostają tylko żółte ziarenka, rozmaicie zabarwione ciecze i kryształy.

odpady wywóz poznań

W tkance przyswajającej znajdują się zwykle przerwy — przestwory międzykomórkowe, w których może krążyć powietrze.

Tkanki zapasowe

Są one utworzone z komórek o cienkich ściankach; w tych komórkach nagromadzają się rozmaite produkta czynności protoplazmy i leucytów. Za przykład tych tkanek mogą służyć bulwy kartofli, grube korzenie marchwi i buraka, bielmo nasion, liścienie roślin jawnokwiatowych.

Gdy ten materyał zapasowy ma być zużyty, zostaje on rozpuszczony działaniem rozmai tych fermentów. W ten sposób krochmal, inulina, tłuszcze i gluten służą na pożywienie roślinom.

odpady wywóz poznań

To Cię zainteresuje:

– regeneracja turbin Gdańs
– salon sukni ślubnych gdynia