Łodyga cz. 1

Łodyga jest częścią rośliny, unoszącą się w powietrzu; posiada ona liście (pędy liściowe mchów), a prócz tego, zwykle zawiera rozwinięte narządy przewodzące (łodygi paprotników i jawnokwiatowych).

Łodyga ulega geotropizmowi ujemnemu, tj. rośnie w kierunku przeciwnym działaniu ciężkości, prócz tego kieruje się zawsze ku światłu (lieliotropizm dodatni), jak to widzimy na pędach kartofli, rosnących w piwnicy: ciągną się one zawsze w kierunku okna.

Rozróżniamy łodygę jednoroczną, dwuletnią i trwałą; zieloną lub drzewiastą. Przestrzeń, która dzieli leżące nad sobą liście nazywa się międzywęźlem. Międzywęźla są coraz krótsze w miarę zbliżania się ku końcowi osi, który pokryty jest gęsto siedzącymi najmłodszymi liśćmi, tworząc pączek końcowy. Wierzchołek łodygi wzrasta ustawicznie czynnością tkanki twórczej pierwotnej, której komórki inicjalne dzielą się bardzo często. U roślin bezkwiatowych tkanka twórcza powstaje przez dzielenie się jednej komórki wierzchołkowej, z której pochodzą wszystkie tkanki rośliny.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

Wzrost międzywęzłowy, tj. wydłużanie się międzywęźli jest wynikiem wzrostu młodych komórek, dosięgających stopniowo swojej ostatecznej wielkości.

Do zbadania wzrostu służy przyrząd zapisujący— wzrostomierz czyli auksanometr. Składa się on z pionowego walca, okrytego zakopconym papierem. Wzdłuż walca, wprawianego w ruch jednostajny przez mechanizm zegarowy, umieszczona jest linijka, kierująca ruch wózka zaopatrzonego w ostrze, które dotyka papieru. Działaniem ciężarka p wózek ten przyciągnięty jest ku górze walca, lecz utrzymuje go inna nić, przymocowana do końca lub międzywęźla badanej rośliny. Może się więc przesunąć nie więcej, niż na odległość równą wzrostowi.

psycholog zaburzeń odżywiania wrocław

To Cię zainteresuje:

– Leczenie zaburzeń odżywiania Wrocław
– zaburzenia odżywiania wrocław